Alfaroc Logistic Oy

Tekijä: Tammi Digital Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: alle 10 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Alfaroc Logistics on sisälogistiikan ulkoistamispalveluja sekä varastointi- ja käsittelypalveluja tarjoava lahtelainen yritys. Alfarocille valmistui loppuvuonna 2019 logistiikkakeskus Kujalan yritysalueelle Lahdessa, E75:n ja valtatie 12 välittömään läheisyyteen. Alueelta on erinomaiset yhteydet joka puolelle Suomea ja se on helppo saavuttaa ilman ruuhkia. Vastaavaa helppoutta haluttiin saavuttaa myös uudistettavilla verkkosivuilla sekä uudenlaisella markkinointiviestinnän tekemisellä.

Lähtötilanne
Uuden logistiikkakeskuksen investoinnin myötä Alfaroc Logistics halusi siis uusia verkkosivunsa ja kaipasi lisäpotkua omaan markkinointiviestintäänsä. Alfarocilla ei ollut talon sisällä markkinoinnista vastaavaa henkilöä, vaan markkinointia teki useampi henkilö toimistolla oman työnsä ohella. Tarjoajamme palvelut vastasivat osuvasti Alfarocin tarpeisiin.

Ratkaisut
Projektikokonaisuus Alfarocin kanssa alkoi vetämällämme markkinoinnin työpajalla, jossa pureuduttiin ennakkokysymysten avulla asiakkaan liiketoiminnan strategiaan ja tavoitteisiin.
Työpajan jälkeen asiakkaalle laadittiin markkinointistrategia ja -suunnitelma sekä muutamia olennaisia toimenpide-ehdotuksia, sekä suunnitelma uusista verkkosivuista.

Verkkosivujen ulkoasu uudistettiin vastaamaan kohderyhmien tarpeita. Teknisen uudistuksen lisäksi uusittiin yrityksen visuaalinen ilme sekä kaikki sivuston sisällöt. Teknisestä toteutuksesta vastasi Tammi Digital ja sivuston sisällöntuotannosta vastasi Oakhill Oy.

Jätä kommentti