Oikeusministeriöltä hallinnon sosiaalisen median suositus

Tuija Aalto

Oikeusministeriön Demokratia – ja kieliasioiden yksikön tuottama katsaus Sosiaalisen median mahdollisuudet hallinnolle (pdf) on julkaistu. Sen tarkoituksena on auttaa organisaatioita ja virkamiehiä suunnittelemaan toimintaansa ja rohkaista hyödyntämään sosiaalisen median palveluja.

Katsaus kannustaa hallintoa kuuntelemaan, mitä verkossa puhutaan, kouluttamaan henkilöstöä ja kehittämään hallinnon palveluja huomioimalla esimerkiksi avoimen datan tarjoaminen.

Yksittäisen virkamiehen on mahdollista esiintyä oman alansa asiantuntijana verkossa, vaikka hallinnon organisaation virallinen profiili täytyykin tehdä hallinnon muodollisella päätöksellä ja perustella strategiasta käsin.

Organisaation johdon julkinen kannustus sosiaalisen median käyttöönottoon, ja jos mahdollista, oma esimerkki, edistävät uusien käytäntöjen omaksumista ja leviämistä hallinnossa

Opas on julkaistu Creative Commons – Nimeä -lisenssillä, joten sitä voi vapaasti muokata ja jakaa, myös kaupallisessa käytössä.

(Kirjoittaja on oppaan toimittaja)

Aiheet: Sosiaalinen media

Tuija Aalto

Radiotaustainen digimediaihminen, bloggaaja ja podcstaaja (Tuhatsanaa.net, Sulapinta.fi), työkseen kehityspäällikkö YLEn Uudet palvelut - yksikön Tulevaisuus Labissa

Comments are closed.