Vapaamuurarit – Järjestöportaali

Tekijä: G-Works
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Vapaamuurarit – jota tässä projektissa edusti tilaajana Suomen Suurloosi ry – muistuttaa perustarpeiltaan ja -toiminnoiltaan mitä hyvänsä suurta suomalaista yhdistysorganisaatiota. Puheenjohtajilla, piireillä, jäsenyhdistyksillä, pöytäkirjoilla ja monilla yhdistystoiminnan tutuilla termeillä on tosin omat nimityksensä, mutta lopulta toiminnan asettamat tarpeet eivät juurikaan eroa muista vastaavan kokoluokan eli noin 7 400 jäsenen organisaatioista.

Vapaamuurareiden verkkopalvelu on jäsenorganisaatioiden ja jäsenistön käyttöön toteutettu portaali, joka tuottaa yhdistysten ja jäsenten käyttöön yhteystietoja, tapahtumatietoja, aineistoja sekä muita vastaavia yhdistystoiminnan perusvälineitä. Lisäksi kokonaisuudessa on sisäinen verkkokauppa, josta jäsenet voivat ostaa erilaisia yhdistystoiminnassa tarvittavia tuotteita.

Järjestelmän ydin on WordPress-julkaisujärjestelmä, joka on edelleen jaettu multisite-tekniikalla organisaatiorakenteen vaatimusten mukaan.

Joissakin käyttötapauksissa järjestelmä on pääasiallinen tietolähde, mutta merkittävä osa sen käyttämistä tiedoista haetaan muista järjestelmistä rajapintoja pitkin. Rajapintoja palvelussa on toteutettu kolmeen suuntaan; yksi on toteutettu kaupallisen jäsenrekisteritarjoajan rajapintaa vasten ja toinen verkkokaupan toimintoja varten.

Kolmas rajapinta suuntautuu vapaamuurareiden in-house toteuttamaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tässä palvelussa ei projektin alkaessa ollut vielä valmista rajapintaa, joten G-Works pääsi osallistumaan sen määrittelyyn ja toteutukseen, toimien itse rajapintaratkaisun toteuttajana sivustoportaalissa, siinä missä vapaamuurarit itse toteuttivat rajapinnan toisen pään. Tämä rajapinta toteutettiin WordPress-lisäosana.

Koska tietoa koottiin useasta lähteestä ja palvelulla on hyvin eri tarpein varustettuja käyttäjiä hyvin monella organisaatiotasolla, projekti vaati huolellista suunnittelua jokaisen tehtävän ratkaisun osalta. Ylläpidettävyyttä ja laajennettavuutta on pyritty parantamaan toteuttamalla sivusto olio-ohjelmoinnin (OOP) periaatteiden mukaan, jolloin jokainen toiminto on oma luokkansa, eikä häiritse muita.

Valitut teknologiat eivät olleet erityisiä: käytössä ovat aivan perusteknologiat HTML, SASS/CSS, PHP ja JS huolellisesti tehtynä, mietittynä ja kunnolla auditoituna.

Projektia helpotti vapaamuurarien erittäin selvä tiekartta, jossa suuri osa tulevaisuuden laajennustarpeista voitiin tietää ennakolta. Jatkokehitystöiden osalta tiedetäänkin jo melko hyvin, mitä tullaan tekemään – ja miten se kannattaa tehdä.

Huom. Huomattava osa toteutuksesta on vain jäsenille, kirjautumisen takana, mutta G-Worksin sivustolta löytyvän referenssitarinan lopussa olevasta videoesittelystä voi nähdä myös palasia kirjautumisen takana olevista osuuksista.

Jätä kommentti