Tullivirkamiesliiton verkkosivuston uudistus

Tekijä: Moods Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Tullivirkamiesliitto on Tullissa työskentelevien henkilöiden vahva, puoluepoliittisesti sitoutumaton edunvalvoja. Liitto kuuluu Akavan alaiseen Ammattiliitto AVAan. Akavaan kuuluu noin 613 000 palkansaajaa ja se on suurin valtion henkilöstön etuja ajava keskusjärjestö. Akavan lisäksi liitto pystyy vaikuttamaan AVAn kautta myös Jukossa ja Vakavassa.

“Sivuista on saatu hyvää palautetta! On kehuttu fresseiksi ja hyvin toimiviksi. Projekti sujui kitkattomasti, eikä mitään ihmeitä tullut eteen.
Olemme erittäin tyytyväisiä. Kiitos!” kommentoi Tulliylitarkastaja, Liisa Kangassalo.

Moods toteutti kokonaisvaltaisen sivustouudistuksen Tullivirkamiesliitto Ry:lle. Sivustouudistuksessa sivuston ilme päivitettiin vastaamaan tämän hetken teknisiä vaatimuksia. Modernilla visuaalisella ilmeellä saatiin aikaan nykyaikainen kuva liiton toiminnasta.

Projekti aloitettiin starttipalaverilla, jossa läpikäytiin kohderyhmät ja miten kävijöitä halutaan palvella. Sivuston käyttöliittymä suunniteltiin tarkasti käyttäjien ja ylläpidon näkökulmasta. Toimivan ja johdonmukaisen navigaation kautta käyttäjä saa helposti informaatiota yhdistyksen toiminnasta ja eduista.

Visuaalinen ilme tuotettiin yhdistyksen graafisen ohjeistuksen pohjalta. Yhdistyksen logo uudistettiin vanhan logon pohjalta. Vanhoilta sivuilta tuotiin uusille sivuille uutisarkisto ja käyttäjärekisteri massa siirtona. Sivustolle luotiin kirjautumisen taakse jäsen- ja yhdistyssivut sekä liittohallituksen oma sivu. Käyttäjäryhmien tunnistamisella saatiin jaettua kohdennettua sisältöä käyttäjille.

Eri käyttäjäryhmien tunnistaminen ja kohdennettu sisältö sekä sivuston nopeus olivat tärkeässä osassa sivustoa rakennettaessa.

Jätä kommentti