Sylva ry:n uusi verkkopalvelu

Tekijä: Geniem Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Sylva ry:n uusi verkkopalvelu on juuri julkaistu (09/2021) ja sillä Sylva tähtää saavutettavaan ja monipuoliseen verkkopalveluun täyttäen useiden eri kohderyhmien tarpeet. Meillä oli kunnia aloittaa Sylvan verkkopalvelun uudistusprojektia toden teolla alkuvuodesta 2021.

Projektissa suunniteltiin ja toteutettiin verkkopalvelu, joka ennen kaikkea palvelee paremmin muun muassa seuraavia kohderyhmiä:
– lapsiperheet
– nuoret
– nuoret aikuiset
– vapaaehtoiset
– lahjoittajat jne.

Sylva ry tarjoaa syöpään sairastuneille lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille sekä heidän perheilleen tukea, vertaisapua, edunvalvontaa ja muita hyödyllisiä palveluita. Tahtotilana olikin uudistaa sivusto ja sisältörakenne perusteellisesti, jotta sivujen nykyiset sisällöt ja uusi tuotettava sisältö palvelisivat kohderyhmiä paremmin.

Sylvan vanha verkkopalvelu oli sisällöltään organisaatiolähtöinen kohderyhmälähtöisyyden sijaan ja tärkeimpinä kehittämiskohteina sivuston rakenne ja valikon käyttökokemus suunniteltiin uusiksi. Projektin suunnitteluvaiheessa tarkensimme yhdessä kohderyhmiä ja niiden asiakaspolkuja. Uusi verkkopalvelu tarjoaa paremmin tukea ja sisältöä lapsiperheille, nuorille ja nuorille aikuisille, mitä varten on luotu sopivat käyttöliittymälliset ratkaisut ja verkkopalvelun uusi sisältörakenne mahdollistaa käyttäjäpolkujen luomisen. Sylva elää lahjoittamisesta ja vapaaehtoistoiminnasta, joten vapaaehtoiset ja lahjoittajat huomioidaan verkkopalvelussa entistä paremmin sopivilla asiakaspoluilla.

Varainkeräys oli sekin merkittävässä uudistustarpeessa Sylvan verkkopalvelussa, eikä esimerkiksi kuukausilahjoittamiseen ollut aiemmin toimivaa ratkaisua, minkä vuoksi kuukausilahjoituksia ei juurikaan ollut. Koko lahjoittamisen toiminnallisuus suunniteltiin ja toteutettiin uusiksi uuteen verkkopalveluun ja nykyisellään toiminnallisuuteen on integroitu CRM Service -järjestelmä, joka valikoitui Sylvalle parhaiten sopivaksi asiakastietojärjestelmäksi. Laajuutensa vuoksi integraatio toteutettiin räätälöitynä ja nyt ratkaisu mahdollistaa muun muassa laskujen automaattisen generoinnin. Kerta- ja kuukausilahjoituslomakkeistossa maksurajapintoina käytetään Checkoutin maksupalveluita. Tekstiviesti- ja puhelinlahjoituksiin otettiin käyttöön Arena Interactiven ratkaisu.

Sylvan sivusto uudistettiin Enterprise WordPress -konseptilla WordPress Multisite -ratkaisuksi, joka mahdollistaa erillisten kampanjasivustojen kustannustehokkaan luonnin. Uuden järjestelmän sisällönhallinnan vaivaton käyttökokemus antaa valmiudet toteuttaa jatkossa sujuvaa ja laadukasta sisällöntuotantoa. Tämän myötä loppukäyttäjät voivat nauttia helppokäyttöisestä ja selkeästä verkkopalvelusta.

Sylvan verkkopalvelun kehitys jatkuu aktiivisena ja siihen on tarkoitus toteuttaa mm.:
– Mobile Pay -toiminnallisuus kuukausilahjoittamisen yhteyteen
– keräyslomakkeille yksilöivät viitenumerot kerättyjen varojen laskemiseksi Netvisor-integraation avulla
– omakeräyspalvelun kehittämistä
– uusi verkkokauppa

Jätä kommentti