Salon seudun ammattiopisto

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Oppilaitoksille verkkopalvelu on tärkeä työkalu – niin Salon seudun ammattiopistollekin. Sivuston keskeinen palvelu on haku opintoihin. Opiskelijat ja henkilökunta palvellaan muissa kanavissa ja siksi verkkopalvelun uudistuksessa oli luontevaa keskittyä hakijan näkökulmaan.

Uudistus lähti liikkeelle kahdesta suunnasta. Toisaalta Salon seudun ammattiopistossa haluttiin kehittää sisäisiä prosesseja. Tavoitteena oli sekä työn tehostaminen, että useaan paikkaan tallennetusta sisällöstä aiheutuvien haasteiden ja virheiden mahdollisuuksien vähentäminen. Toisaalta itse sivuston suunnittelu lähti liikkeelle palvelumuotoiluprojektina, jonka johtotähtenä oli oppilaitokseen hakevan perspektiivi sisältöön ja palveluihin.

Taustatyöt on tehtävä huolellisesti

Haastetta uudistamiseen aiheutti se, että vanhoilta sivuilta ei saatu dataa suunnittelun tueksi ja vanhojen sivujen toimivuuden analysointiin. Siksi jo ennen projektin varsinaista aloitusta vanhoilla sivuilla toteutettiin käyttäjätestejä ja haastateltiin sivuston käyttäjiä käyttökokemustiedon keräämiseksi. Vastaavia testejä ja haastatteluja tullaan tekemään myös uusilla sivuilla, näin saadaan vertailukelpoista tietoa. Monipuolinen analytiikka ja raportointi asetettiin uudelle palvelulle yhdeksi tavoitteeksi.

Vanhalla sivustolla tunnistettiin useita käyttöön liittyviä ongelmia. Vanhat sivut eivät olleet erityisen mobiiliystävälliset, vaikka kävijöistä liki 70% käyttää mobiililaitetta. Sivuston rakenteen suuri haaste oli se, että laskeutumissivuina toimivia sivuja ei etusivun lisäksi oikein ollut. Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin kävijöiden vienti suoraan juuri oikeaan sisältöön ja tärkeiden sivujen toimivuus laskeutumissivuina. Näin koulutusten markkinointi ja sen mittaaminen on huomattavasti aikaisempaa helpompaa. Hakijan näkökulmasta suunniteltiin uutta rakennetta ja määriteltiin sisältötarpeita sekä sisällön painotuksia.

Palvelumuotoilulla varmistetaan asiakaslähtöisyys

Uudistuksessa määriteltiin yhdessä Poutapilven palvelumuotoilijan kanssa hakijoiden tarpeet suhteessa hakemiseen ja koulutuksiin. Pyrittiin tunnistamaan ne tilanteet, joissa Salon seudun ammattiopiston koulutus voi olla kävijän tarpeeseen oikea ratkaisu. Näitä tilanteita tunnistettiin kolme: perustutkintoon tai uuteen ammattiin tähtäävien lisäksi koulutukset palvelevat niitä, jotka haluavat edetä urallaan sekä niitä, jotka tarvitsevat lyhytkestoista täydennyskoulutusta työelämän erityiseen tilanteeseen. Tunnistettiin myös opintoja harkitsevan tyypillisiä huolia – ja mietittiin keinoja huolten hälventämiseen ja esteiden poistamiseen harkinta- ja hakuvaiheessa.

Sisällöissä haluttiin päästä eroon tutkintojargonista. Yhteisissä sisältöklinikoissa haastettiin Poutapilven sisältöasiantuntijan tuella niin sanavalintoja kuin sisältöjen rakenteitakin. Tutkittiin yhdessä, millaisia hakusanoja opiskelemaan hakevat oikeasti käyttävät. Koulutuskuvauksiin löydettiin käyttäjälähtöinen vakiorakenne: kenelle koulutus on suunnattu, mitä se pitää sisällään ja mitä työllistymis- ja uramahdollisuuksia se tuo tullessaan. Palveluun tuodaan sisältöjä laajasti integrointien kautta, kuten haussa olevat koulutukset, yhteystiedot, oppilaitoksen tapahtumat, lyhytkoulutukset ja toimipisteet. Lisäksi kuvitukset tuodaan integraation kautta aineisto- ja mediapankki EMMi:stä.

Sisäistä ja ulkoista muutosta edistävä sivustouudistus saatiin haasteista huolimatta tiukassa aikataulussa maaliin ja aikaa perusteelliselle testaamisellekin jäi. Sivuston uusi ulkoasu ilahduttaa ja mainiosti toimivaan mobiiliversioon ollaan tyytyväisiä. Tavallaan verkkopalvelu-uudistus toimi myös sisäisen kehittämisen moottorina ja toimintatapojen muutosten ohjaajana. Asiakaslähtöinen näkökulma ulottuu nyt verkkosivustosta sisäisiin prosesseihin saakka.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

STEA vastaa rahapelitoiminnan tuotoista sosiaali- ja terveysalan järjestöille myönnettävien avustusten hakemuskäsittelystä, avustusehdotuksen valmistelusta ja avustusten maksamisesta. STEA myös valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustuksilla rahoitetun toiminnan tuloksia. STEALLE verkkopalvelu toimii tärkeänä viestinnällisenä kanavana, mutta kankea alusta ei tukenut tehokasta verkkoviestintää ja myös saavutettavuuden varmistaminen vaati suurempia muutoksia palvelussa. Uuden sivuston toteutuksessa erityistä huomiota kiinnitettiin sivuston […] Lue lisää

Wise Professionals

Tekijä: Genero Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Neljä verkkosivustoa, kolme kohderyhmää, 3520 post-it-lappua ja yksi tyytyväinen asiakas Kuinka rakennetaan verkkosivustot useista yrityksistä koostuvalle yritykselle? Tekemällä kompromisseja? Ei todellakaan, vaan saamalla jokainen brändi kukkimaan saman kukoistavan sateenvarjon alla. Miksi me rakastamme tätä asiakasta Tiesimme, että Wise Professionals haastaa rekrytointialan käytäntöjä testaamalla uusia tapoja luoda ja toimittaa palveluita. Meillä oli yhteistyömme alusta alkaen kädet […] Lue lisää

Roope-karttasovellus

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: Asiakaskohtainen ohjelmointityö

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Web-sovellus tai asiointipalvelu

Pidä Saaristo Siistinä ry huolehtii Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston puhtaudesta. Yhdistyksen tavoitteena on muun muassa edistää ja löytää ratkaisuja ympäristöystävälliseen vesillä liikkumiseen. Konkreettisia esimerkkejä PSS ry:n ympäristönhuoltotyöstä ovat esimerkiksi jätepisteet, kuivakäymälät ja imutyhjennyslaitteet. Näitä Roope-palvelupisteitä on lähes 200 ympäri Suomea. Lisätäkseen veneilijöiden tietoisuutta Roope-palvelupisteistä PSS ry kutsui meidät apuun suunnittelemaan Roope-karttaa – ja […] Lue lisää

Mieli.fi

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

MIELI Suomen Mielenterveys ry on valtakunnallinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Mieli.fi-verkkosivusto on MIELI ry:n tärkein yksittäinen oma digitaalinen viestintäkanava käyttäjämäärässä mitattuna. Se liittyy suoraan lähes kaikkien yksiköiden toimintaan ja on kaiken verkkoviestinnän kivijalka. Uudistuksen perustavalaatuinen tavoite oli, että MIELI ry on digitaalinen edelläkävijä, joka hyödyntää teknologisia mahdollisuuksia mielenterveyden […] Lue lisää

Sasky-koulutuskuntayhtymä

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

SASKY koulutuskuntayhtymä (Sasky) toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Saskyn tehtävä on järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta. Opiskelijoita Saskyssä on yhteensä n. 7400 ja henkilöstöä n. 520. Sivustouudistuksen taustalla oli tarve sivuston muuttamiseksi käyttäjälähtöiseksi ja käyttäjien tarpeita paremmin palvelevaksi. Vanha sivusto oli kokonaisuudessaan vanhentunut. Sivuston […] Lue lisää

Gofore

Tekijä: Digitoimisto Dude Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Gofofe on eettisen digimaailman asiantuntija joka auttaa rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Lähdimme toteuttamaan uutta sivustoa johon kohdistui lukuisia erilaisia toiveita. Yhteistyö on jatkunut tiiviinä julkaisun jälkeenkin, Gofofen luottaessa Duden ylläpitopalveluun. Lähtökohdat Sivusto oli jäänyt ajasta jälkeen eikä täyttänyt liiketoiminnallisia tarpeita, hallittavuus oli hankalaa ja ulkoasukin oli päässyt hieman kulahtamaan. Sivustouudistus käynnistettiin Goforella sisäisen markkinoinitiimin voimin, joka […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun