Salon seudun ammattiopisto

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Oppilaitoksille verkkopalvelu on tärkeä työkalu – niin Salon seudun ammattiopistollekin. Sivuston keskeinen palvelu on haku opintoihin. Opiskelijat ja henkilökunta palvellaan muissa kanavissa ja siksi verkkopalvelun uudistuksessa oli luontevaa keskittyä hakijan näkökulmaan.

Uudistus lähti liikkeelle kahdesta suunnasta. Toisaalta Salon seudun ammattiopistossa haluttiin kehittää sisäisiä prosesseja. Tavoitteena oli sekä työn tehostaminen, että useaan paikkaan tallennetusta sisällöstä aiheutuvien haasteiden ja virheiden mahdollisuuksien vähentäminen. Toisaalta itse sivuston suunnittelu lähti liikkeelle palvelumuotoiluprojektina, jonka johtotähtenä oli oppilaitokseen hakevan perspektiivi sisältöön ja palveluihin.

Taustatyöt on tehtävä huolellisesti

Haastetta uudistamiseen aiheutti se, että vanhoilta sivuilta ei saatu dataa suunnittelun tueksi ja vanhojen sivujen toimivuuden analysointiin. Siksi jo ennen projektin varsinaista aloitusta vanhoilla sivuilla toteutettiin käyttäjätestejä ja haastateltiin sivuston käyttäjiä käyttökokemustiedon keräämiseksi. Vastaavia testejä ja haastatteluja tullaan tekemään myös uusilla sivuilla, näin saadaan vertailukelpoista tietoa. Monipuolinen analytiikka ja raportointi asetettiin uudelle palvelulle yhdeksi tavoitteeksi.

Vanhalla sivustolla tunnistettiin useita käyttöön liittyviä ongelmia. Vanhat sivut eivät olleet erityisen mobiiliystävälliset, vaikka kävijöistä liki 70% käyttää mobiililaitetta. Sivuston rakenteen suuri haaste oli se, että laskeutumissivuina toimivia sivuja ei etusivun lisäksi oikein ollut. Uudistuksen tavoitteeksi asetettiin kävijöiden vienti suoraan juuri oikeaan sisältöön ja tärkeiden sivujen toimivuus laskeutumissivuina. Näin koulutusten markkinointi ja sen mittaaminen on huomattavasti aikaisempaa helpompaa. Hakijan näkökulmasta suunniteltiin uutta rakennetta ja määriteltiin sisältötarpeita sekä sisällön painotuksia.

Palvelumuotoilulla varmistetaan asiakaslähtöisyys

Uudistuksessa määriteltiin yhdessä Poutapilven palvelumuotoilijan kanssa hakijoiden tarpeet suhteessa hakemiseen ja koulutuksiin. Pyrittiin tunnistamaan ne tilanteet, joissa Salon seudun ammattiopiston koulutus voi olla kävijän tarpeeseen oikea ratkaisu. Näitä tilanteita tunnistettiin kolme: perustutkintoon tai uuteen ammattiin tähtäävien lisäksi koulutukset palvelevat niitä, jotka haluavat edetä urallaan sekä niitä, jotka tarvitsevat lyhytkestoista täydennyskoulutusta työelämän erityiseen tilanteeseen. Tunnistettiin myös opintoja harkitsevan tyypillisiä huolia – ja mietittiin keinoja huolten hälventämiseen ja esteiden poistamiseen harkinta- ja hakuvaiheessa.

Sisällöissä haluttiin päästä eroon tutkintojargonista. Yhteisissä sisältöklinikoissa haastettiin Poutapilven sisältöasiantuntijan tuella niin sanavalintoja kuin sisältöjen rakenteitakin. Tutkittiin yhdessä, millaisia hakusanoja opiskelemaan hakevat oikeasti käyttävät. Koulutuskuvauksiin löydettiin käyttäjälähtöinen vakiorakenne: kenelle koulutus on suunnattu, mitä se pitää sisällään ja mitä työllistymis- ja uramahdollisuuksia se tuo tullessaan. Palveluun tuodaan sisältöjä laajasti integrointien kautta, kuten haussa olevat koulutukset, yhteystiedot, oppilaitoksen tapahtumat, lyhytkoulutukset ja toimipisteet. Lisäksi kuvitukset tuodaan integraation kautta aineisto- ja mediapankki EMMi:stä.

Sisäistä ja ulkoista muutosta edistävä sivustouudistus saatiin haasteista huolimatta tiukassa aikataulussa maaliin ja aikaa perusteelliselle testaamisellekin jäi. Sivuston uusi ulkoasu ilahduttaa ja mainiosti toimivaan mobiiliversioon ollaan tyytyväisiä. Tavallaan verkkopalvelu-uudistus toimi myös sisäisen kehittämisen moottorina ja toimintatapojen muutosten ohjaajana. Asiakaslähtöinen näkökulma ulottuu nyt verkkosivustosta sisäisiin prosesseihin saakka.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Suomen Standardoimisliitto SFS ry

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS toimii standardisoinnin asiantuntijana ja huolehtii, että yrityksillä, julkisilla organisaatioilla ja muilla toimijoilla on käytössään riittävä standardikanta sekä mahdollisuus vaikuttaa standardeihin niin Suomessa kuin maailmalla. SFS myös julkaisee ja myy Suomessa vahvistettuja standardeja ja ulkomaisia standardeja sekä koordinoi eurooppalaiseen, maailmanlaajuiseen ja kansalliseen standardisointityöhön osallistumista. Sivustouudistuksen tavoitteena oli […] Lue lisää

Jollas-Instituutti

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Jollas-Instituutti on S-ryhmän oma valmennusorganisaatio. Jollas auttaa s-ryhmäläisiä muutoksissa, muutoshankkeiden menestyksekkäässä läpiviennissä ja kaupparyhmän strategian toteuttamisessa. Palvelun keskeisenä sisältönä on erilaiset s-ryhmäläisille tarkoitetu valmennukset ja niiden selkeä esilletuonti. Tätä tarvetta tukemaan valmennuksille rakennettiin oma sisältötyyppi, joka tekee valmennusten syöttämisestä, nostamisesta ja listaamisesta helppoa ylläpitäjille. Loppukäyttäjille tarjotaan ennakoiva haku, joka alkaa ehdottamaan hakutuloksia valmennuksista muutaman kirjoitetun […] Lue lisää

Pohjanmaan hyvinvointialue

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Pohjanmaan hyvinvointialue on kolmentoista Pohjanmaan kunnan muodostama kuntayhtymä, joka on vuoden 2022 alusta lähtien järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jäsenkuntiensa lähes 170 000 asukkaalle. Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelee noin 7000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Poutapilvi toteutti hyvinvointialueelle julkiset sivut sekä intranet-palvelun. Verkkosivujen tärkeimpänä tavoitteena on, että alueen asukkaat löytävät sieltä tiedon palveluista sekä siitä, kuinka palveluissa […] Lue lisää

Deko.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Dekomarkkinointi on tarjonnut tuotteiden esillepanoratkaisuja jo yli 30 vuotta. Uudistimme Dekon verkkokaupan WordPress-pohjaiseksi verkkopalveluksi. Verkkokauppa oli aiemmin toiminut toisella teknologia- ja alustapohjalla, mutta vertailun ratkaisuksi valikoitui WordPress, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin ”avaimet käteen” -periaatteella. Verkkokauppa toteutettiin WordPressin WooCommerce-lisäosan avulla. Erilaisia tuotteita – mainos-, myymälä- ja toimistotarvikkeita – on noin tuhat. Projekti alkoi yhteisellä kick off […] Lue lisää

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Tekijä: Poutapilvi web design Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä Keski-Pohjanmaalla. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle. Soitessa työskentelee noin 4000 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit. Poutapilven palvelumuotoiluprosessissa selvitettiin käyttäjäryhmät, käyttäjien tarpeet, asiakkaan tavoitteet, maalit ja käyttäjäpolut. Verkkosivujen tärkeimpänä tavoitteena on, että alueen asukkaat […] Lue lisää

Mipro.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka vuodesta 1980 lähtien on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta. Uudistimme Mipron verkkosivut WordPressillä. Verkkosivuilla esitellään Mipron tarjoamia erilaisia palveluja ja referenssejä, kerrotaan alaan ja yritykseen liittyvistä uutisista ja ilmiöistä. Lisäksi sivustoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin. Sivusto oli aiemmin tehty toisella […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun