Pelastakaa Lapset ry

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 100 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Tärkein ulkoinen viestintäkanava koki isoja muutoksia

Pelastakaa Lapset ry työsti pitkään omatoimisesti verkkosivustonsa uudistusta. Hanke oli alkanut elää omaa elämäänsä ja siitä oli tullut jo hyvin sokkeloinen. Lopulta Pelastakaa Lapset ry päätti joulukuussa 2022, että se haluaa tehdä selkeän ja kokonaisvaltaisen uudistuksen omat kohderyhmänsä huolellisesti huomioiden. Yhteistyökumppaniksi valittiin Valu Digital.

Pelastakaa Lapset ry:n hankkeen vetäjänä toimi IT-johtaja Juha Karenniemi, joka vastasi siitä, että uusi verkkopalvelu valmistuu aikataulussa ja sovitusti. Valun projektipäälliköksi valikoitui Petri Kananen. Ensimmäiset projektipalaverit pidettiin saman tien tammikuussa 2023.

Lahjoittamisen helppous keskiöön

Juha Karenniemi kertoo, että toiveet uudistukselle oli moninaiset, mutta tietyt ydintoiminnot korostuivat: lahjoittamistoiminnot ja lahjoitusliikenteen integraatiot.

Karenniemen mukaan uudistushanke meni tosi hyvin ja tavalla, jolla pystyttiin taklaamaan tyypillisiä vaaranpaikkoja. Joustavuus ja sujuva viestintä oli tässä tärkeää. Vaikeista kohdista päästiin eteenpäin keskustelemalla.

– Valun projektimalli auttoi ja toimi meillä tosi hyvin. Hanke eteni aikataulusta kiinni pitäen, mikä oli minun näkökulmastani tärkeää, Juha Kareniemi kertoo.

Sivusto julkaistiin 7.9.2023 ja siitä viikon päästä Pelastakaa Lapset lanseerasi tärkeän joulukeräyksensä.

Karenniemen mukaan uudistus toi odotettua muutosta sivuston tarkoitukseen ja painopisteisiin.

– Tähän päivämäärään mennessä viime vuonna oli kerätty 2000 euroa, nyt jo 20 000. Meille on tärkeää aikataulun lisäksi se, että sivusto toimii. Sivuston kävijöistä suurin osa on lahjoittajia ja kymmeniä miljoonia euroja kerätään tätä kautta hyväntekeväisyyteen, Karenniemi kertoo.

Myös sisäisesti puhuttiin merkittävästä hankkeesta, sillä Pelastakaa Lapset ry:stä noin 50 henkilöä osallistui jollakin tasolla uudistukseen.

Laajat integraatiot lahjoitusliikennettä turvaamaan

Verkkosivuston uudistusprojekti sisälsi laajoja lahjoitusliikenteeseen liittyviä integraatioita verkkopalvelun ja järjestön muiden järjestelmien välillä. Karenniemi on tyytyväinen siihen, miten kaikki asiat käytiin huolella läpi ja että Valu osallistui aktiivisesti keskusteluun myös toisten järjestelmätoimittajien kanssa. Mukana oli myös kaikkien toimijoiden kesken yhteistestaamista, minkä myötä saatiin nopeasti vastauksia kokonaisuuden toimintaan liittyen. Valun asiantuntijuus oli Karenniemen mukaan jatkuvasti läsnä ja lopputuloksena kaikki toimii.

Tiukka aikataulu piti

Pelastakaa Lapset ry:n mukaan Valun toiminnassa parasta oli se, että vaikka projektilla oli erittäin tiukka aikataulu, sen mukaisesti mentiin.

– Välillä projektipäällikkö joutui varmasti etsimään lisäresursseja ja käymään meidän kanssamme keskusteluja. Aikataulu oli meille kuitenkin todella tärkeä, koska joulukeräys painoi päälle, eikä sellainen rahavirta saanut vaarantua. Aikataulussa kuitenkin pysyttiin ja se herättää suurta luottamusta, Juha Karenniemi kertoo.

Karenniemi kertoo, että dialogi Valun projektipäällikön kanssa toimi hyvin ja Valun asiantuntijuus toi projektiin varmuutta ja sujuvuutta.

Pelastakaa Lapset kertoo olevansa projektiin todella tyytyväisiä ja nostaa esiin muutaman seikan, mikä siihen on erityisesti vaikuttanut:

 • Valun ymmärrys ja osaaminen: Valun tapa toimia on sellainen, että me asiakkaana osasimme vastata oikeisiin kysymyksiin ja Valusta osattiin kysyä oikeita kysymyksiä. Valu pystyi sparraamaan meitä tosi hyviin ratkaisuihin perustellen valinnat.”
 • Viestintä: pystyimme reagoimaan eri tilanteisiin ja sellaisiin asioihin, mitä ei oltu osattu ennakoida – sellaiset pystyimme käsittelemään hyvässä yhteishengessä.”
 • Jämäkkyys projektinhallinnassa: projektin aikataulun pitäminen jatkuvasti tapetilla. Se oli yksi vahvuus mikä mahdollisti tämän.”

– Jos pitäisi Valulle antaa tähtiä, antaisin neljä viidestä, koska projektin häntiä on vielä käynnissä. Jos ihan kaikki olisi saatu tehtyä ajallaan, antaisin viisi tähteä. Hankkeessa oli läsnä ja aistittavissa tosi hyvä Valun yhteishenki, ihmisten välinen luottamus ja tiedonkulku: kaikki tiesivät saman asian samaan aikaan, mikä ei ole itsestäänselvää.

– Kiitoksia kaikille tekijöille, oli mahtava ja laaja hanke, Juha Karenniemi päättää.

Ison mittaluokan projekti

Valun projektipäällikkö Petri Kananen kertoo, että Valu ja Pelastakaa Lapset lähtivät yhdessä liikkeelle konseptivaiheesta alkaen. Sen jälkeen suunniteltiin käyttöliittymä ja visuaalisuus sekä tekninen toteutus WordPress Gutenberg-lohkoineen. Käytössä oli Valun ketterä projektimalli.

– Projektin mittaluokka oli iso jopa Valulle. Jo pelkästään lahjoituskokonaisuus oli erittäin järeä sisällölltään, Petri kuvailee.

Kananen on erityisen ylpeä lahjoituskokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta.

– Syksyllä julki tuleva aineettomien lahjojen toivekauppa on tehty mittatilaustyönä asiakkaalle ja uskon, että saimme asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun.

– Lisäksi on hienoa olla mukana merkityksellisessä työssä. Kykenimme tarjoamaan asiakkaalle korkeatasoisia ratkaisuja ja toteutimme ne aikataulussa. Se oli palkitsevaa. Eikä tässä olla tekemässä pelkkää teknologiaa vaan sivuston aihepiiri ja tarkoitus merkitsevät myös itselleni paljon, Petri kertoo.

Hankkeessa oli läsnä ja aistittavissa tosi hyvä Valun yhteishenki, ihmisten välinen luottamus ja tiedonkulku: kaikki tiesivät saman asian samaan aikaan, mikä ei ole itsestäänselvää.
Kiitoksia kaikille tekijöille, oli mahtava ja laaja hanke.

Juha Karenniemi

Erittäin hyvä suoritus projektinhallinnassa ja asiakaspalveluasenteessa


Sinua voisi kiinnostaa myös

eSignals-verkkolehti

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

eSignals on Haaga-Helia ammattikorkeakoulun verkkolehti, jossa korkeakoulun asiantuntijat pohtivat blogiteksteissään oman alansa ajankohtaisia ilmiöitä. eSignals tekee näkyväksi sen, mitä Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskellaan, tutkitaan ja kehitetään. Lisäksi kerrotaan konkreettisesti siitä, millä tavoin ammattikorkeakoulu ja yritykset yhdessä kehittävät koulutusta ja ympäröivää yhteiskuntaa. Verkkolehti on oikeastaan julkaisuperhe, johon kuuluu sidosryhmämarkkinointiin tarkoitetun eSignalsin lisäksi ammatillisten yhteisöjen käyttöön suunnattu eSignals […] Lue lisää

Mipro.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka vuodesta 1980 lähtien on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta. Uudistimme Mipron verkkosivut WordPressillä. Verkkosivuilla esitellään Mipron tarjoamia erilaisia palveluja ja referenssejä, kerrotaan alaan ja yritykseen liittyvistä uutisista ja ilmiöistä. Lisäksi sivustoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin. Sivusto oli aiemmin tehty toisella […] Lue lisää

Deko.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Dekomarkkinointi on tarjonnut tuotteiden esillepanoratkaisuja jo yli 30 vuotta. Uudistimme Dekon verkkokaupan WordPress-pohjaiseksi verkkopalveluksi. Verkkokauppa oli aiemmin toiminut toisella teknologia- ja alustapohjalla, mutta vertailun ratkaisuksi valikoitui WordPress, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin ”avaimet käteen” -periaatteella. Verkkokauppa toteutettiin WordPressin WooCommerce-lisäosan avulla. Erilaisia tuotteita – mainos-, myymälä- ja toimistotarvikkeita – on noin tuhat. Projekti alkoi yhteisellä kick off […] Lue lisää

Mustankorkea – verkkopalvelun uudistus

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Tieto helpommin esiin Mustankorkea on jäteyhtiö, jonka toimialueella asuu 178 000 asukasta Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Sen verkkosivuston tärkein tehtävä on tukea yhtiön päätoimintoja: ​​jätteiden keräystä, käsittelyä ja hyödyntämistä sekä jäteneuvontaa. Viime vuosina Mustankorkea on alkanut myydä myös biokaasua ja multaa. Eri asiakasryhmiä on paljon, samoin viestittävää. Uuden sivuston rakentaminen alkoi konseptointityöpajoilla. Käyttäjälähtöinen sisältörakenne […] Lue lisää

Talentia – verkkopalvelun uudistus

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Raikas ilme tukee jäsenviestintää Talentia on yli 26 000 korkeasti koulutetun sosiaalialan ammattilaisen ammattijärjestö. Verkkosivuston uudistus käynnistyi jäseniltä kerätyn palautteen pohjalta. Sivustolta toivottiin helpommin hahmotettavaa rakennetta ja pirteämpää ulkoasua. Valun suunnittelema uusi ilme on kepeä, innostava ja lämmin. Se hyödyntää kontrasteja, kuvituksia ja Talentian brändivärejä pelaten saumattomasti yhteen teknisten ratkaisujen kanssa. “Uudistettu rakenne ja selkeä […] Lue lisää

Kauniaisten kaupunki

Tekijä: Valu Digital Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Kauniainen on noin 10 000 asukkaan kaksikielinen kaupunki, joka sijaitsee keskellä Espoota. Kauniaisten vanhan verkkosivuston tekninen alusta tuli elinkaarensa päähän ja sivusto kaipasi muutenkin kipeästi uudistusta. Valu valikoitui uudistuksen toteuttajaksi kilpailutuksen jälkeen. Projektiin toi lisämaustetta se, että kaupungin kaksikielisyyden takia kaikki sisältö piti tuottaa samantien tuplana. Samoin haastetta toi projektityöskentelyn tapahtuminen täysin etänä. Projektin johto […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun