Järvi-Suomen Energia

Tekijä: Paper Planes Oy (suunnittelu, sisällöt, tekninen toteutus)
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Toteutimme sivustouudistuksen sähkönjakeluyhtiö Järvi-Suomen Energialle vuoden 2020 alussa. Uudistuksessa kankeasta informaatiokanavasta tehtiin aidosti saavutettava palvelualusta. Järvi-Suomen Energian palaute kuului: ”Projektilla on rytmiikkansa – me tanssimme samaan tahtiin”.

Sivusto rakennettiin WordPressin päälle käyttäen Gutenberg-editoria, joka mahdollistaa sivujen rakentamisen modulaarisesti ja tarjoaa hallintanäkymän esikatseluineen. Toteutimme sivustolle ennustavan haun, joka kattaa myös PDF- ja Word-tiedostot. Uudistimme informaatioarkkitehtuurin ja navigoinnin, ja myös sisältöjä muokattiin ohjaavammiksi, jotta kävijät löytävät itselleen relevantit sisällöt selkeiden polkujen kautta.

Saavutettavuus oli projektissa niin teknisten ratkaisujen, sisältöjen kuin visuaalisen ilmeenkin avainsana. Erityistä huomiota kiinnitettiin hinnastojen ymmärrettävyyteen ja saavutettavuuteen. Visuaalinen saavutettavuus varmistettiin korkeilla kontrastieroilla, layoutin ilmavuudella, riittävällä kirjasinkoolla sekä skaalattavuudella.

Sivuston valmistumisen jälkeen toteutettuun käyttäjätestaukseen osallistuneiden yksimielinen palaute oli, että uusi sivusto on selkeä ja helppokäyttöinen. Yhteistyö asiakkaan kanssa oli tiivistä, ja tehdyt ratkaisut aidosti harkittuja. ”Työskentely oli mutkatonta, motivoitunutta ja vuorovaikutteista”, Järvi-Suomen Energialla kiitellään.

Jätä kommentti