Dinolift

Tekijä: Trimedia Oy
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

DINO-henkilönostimet ovat tuttuakin tutumpi näky rakennustyömailla. Sama pätee niin Suomeen kuin ulkomaille, nimittäin 85 % näistä suomalaisen huippuosaamisen taidonnäytteistä matkaa ulkomaiden kohteisiin.

Haaste: Vaikka Dinolift on valmistavan teollisuuden toimija, tulee verkkopalvelun palvella asiakkaita jouhevasti ja auttaa Dinoliftiä erottumaan kilpailijoista samoin kuin sen tuotteet erottuvat työmailla. Tämä tarkoitti (i) visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän edelleen kehittämistä ja (ii) teknisten ratkaisujen uudistamista.

Ratkaisu: Suurin muutos tehtiin teknisesti: sekä julkaisujärjestelmä että tuotehallintajärjestelmä vaihdettiin siten, että molemmat pyörivät WordPressin päällä. Verkkopalveluun kuuluvan extranet-ratkaisun avulla asiakkaiden palvelua verkossa laajennettiin. Visuaalisesti sivuston kokonaisilmettä päivitettiin uuden visuaalisen suunnan mukaiseksi.

Tulokset: Uudistettu Dinolift.com tavoittaa asiakkaat entistä ketterämmin ja kattavammin. Uudet asiakkaat löytävät itselleen sopivan tuotteen parannetun tuotejaottelun sekä valintatyökalun avulla helpommin. Nykyisiä asiakkaita palveleva extranet taas laajentaa palvelun kattavuutta verkon avulla sekä vähentää työtaakkaa turhien yhteydenottojen jäädessä pois. Dinoliftin brändiä viestitään eheästi eri kanavissa.

Jätä kommentti