Pohjoismainen kirja-ahmatti -hanke

Tekijä: Barabra
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Pohjoismainen kirja-ahmatti -hanke (Den nordiska bokslukaren) luo pohjoismaisia kuvakirjoja käsittelevää pedagogista tukimateriaalia maksutta kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaisen lastenkirjallisuuden lukemista kaikissa Pohjoismaissa sekä avata ja profiloida pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta lukeville aikuisille ja lapsille.

Verkkosivuston toteutuksessa on keskitytty hankkeen infosisältöjen selkeään esittelyyn ja kuvakirjoja käsittelevän aineistotietokannan käytettävyyteen. Suunnittelun ohjaavana tekijänä on johdattaa käyttäjää luontevasti sivulla eteenpäin, jotta etsitty materiaali löytyy ladattavaksi kolmella klikkauksella sivuston sisällä. Sivuston kohderyhmänä ovat aikuiset lukuharrastuksen edistäjät, jotka käyttävät aineistoa työssään.

Sivusto on toteutettu räätälöidysti WordPress-julkaisujärjestelmällä ja hallinnassa on helppo lisätä, muokata ja poistaa tekstiä, kuvia ja tiedostoja. Sivusto toimii kaikilla pohjoismaisilla kielillä, joten osa verkkosivuston sisällöstä on suunniteltua ajattomiksi ylläpidon helpottamiseksi.

Visuaalinen ilme noudattaa Pohjoismaisen neuvoston graafista ohjeistoa ja sivustosta on toteutettu linjan mukaisesti laadukas. Tarkan ohjeiston puitteissa sivustolle on toteutettu leikkisyyttä ja keveyttä tarkoin valikoiduilla graafisilla elementeillä ja animaatiolla. Animaatiolla on pyritty muun muassa saamaan etusivun heroanimaatioon mindfullness-tilaa tavoittava tunnelma.

Sivustolle toteutettu aineistopankki toimii kaikilla viidellä kielellä ja täydennyksenä tietokannasta on haettavissa aineistoa grönlannin-, saamen- ja fäärinkielellä. Teknisesti aineiston hakutoiminnallisuuteen on muutenkin panostettu ja se toimii käyttäjäystävällisen nopeasti. Toteutuksessa on hyödynnetty Vue.js:ää ja tulokset tuodaan Rest-apin kautta. Sivuston on suunniteltu saavutettavuusohjeiden mukaisesti eri käyttölaitteet huomioiden.

Hankkeen käynnistäjänä ja vetäjänä toimii Helsingin Pohjoismainen kulttuuripiste. Hankkeeseen osallistuville sisällönhallinta on toteutettu helpoksi modulaaristen sivupohjien avulla.

Jätä kommentti