Mandatum Life

Tekijät: Creuna Finland (Sivuston käyttöliittymä ja toteutus.), Hasan & Partners (Sivuston brändi ja visuaalisuus.)
Tärkein teknologia: Muu tuotepohjainen toteutus
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Verkkosivusto rakentui kolmen toimijan yhteistyönä: peruskonseptia suunnitteli Idean, sivuston käyttöliittymä sekä toteutus olivat Creunan vastuulla ja Hasan&Partners huolehti sivuston brändistä ja visuaalisuudesta.

Uudelle verkkopalvelulle haluttiin keskusteleva käyttöliittymä ja sivustoa haluttiin laajentaa entistä asiakaslähtöisemmäksi. Creuna lähti suunnittelemaan, miten keskusteleva käyttöliittymä kannattaisi teknisesti toteuttaa, jotta Mandatumin olisi sitä myös helppo ylläpitää.

Julkaisujärjestelmäksi valittiin Episerver DXC -pilvipalvelu.

Käyttöliittymäkerroksen rakentamiseen käytettiin Vue.js -JavaScript frameworkia, joka todettiin moderniksi, tehokkaaksi ja nopeaksi.

Yhteistyö Mandatumin kanssa sujui erinomaisesti. Projektissa vietiin agile-työtapa äärimmilleen ja näin onnistuttiin etenemään ripeästi, kun visuaalisuuteen liittyvät linjanvedot saatiin tehtyä. Creunalta oli mukana koko ajan moniosaava tiimi ja Mandatumilta puolestaan kontaktihenkilö, joka pystyi reagoimaan nopeasti ja välittämään täsmennettyjä viestejä.

Konseptin keskiössä olleen keskustelevan käyttöliittymän tarkoitus on tarjota käyttäjäystävällinen tapa vierailijalle päästä haluamaansa sisältöön mahdollisimman nopeasti.

– Se on ollut sivuston käytetyimpiä ominaisuuksia. Liikenteen ohjaaminen on selvästi tehostunut, sanoo Mandatum Lifen Marketing Development Director Viljo Valovirta.

Käyttöliittymää jatkojalostetaan koko ajan eteenpäin ja Episerverin tuoteperheen Episerver Insight ja Episerver Advance ovat mahdollistaneet sen, että Mandatum saa jatkuvasti Episerverin kautta palautetta siitä, miten käyttäjät navigoivat sivustolla ja mihin käyttäjäryhmiin he kuuluvat. Tämän datan perusteella sisältöä pystytään jatkossa kohdentamaan entistä paremmin sivuilla kävijöille.

– Olemme onnistuneet lyhentämään myyntiputkia. Ne ovat myös nyt paremmin seurannassa ja pystymme reagoimaan nopeasti, jos jossain ilmenee pullonkauloja.

– Episerver Insightin avulla kävijä voidaan yhdistää tiettyyn käyttäjäryhmään. Henkilötietoa siitä ei tietenkään jää, mutta kävijäryhmän avulla voidaan katsoa, että tällä tavalla käyttäjä on sivuilla liikkunut ja näitä asioita katsonut, Creunan Lead Developer Janne Tuutti kertoo.

Julkaisujärjestelmään on tarjottu API-rajapintaa ulkoiseen järjestelmään siten, että Microservice-arkkitehtuuria käyttäen voidaan Episerveristä tarjota sisältöä muille saiteille, jotka toimivat sisällön kuluttajina. Tämä on helpottanut merkittävästi sisällöntuottajien työtä. Konkreettinen esimerkki tästä on ollut häiriötiedotteet, jotka on nyt saatu jaettua useampaan paikkaan yhdellä julkaisulla. Lopputuloksena voidaan synnyttää ekosysteemi, jossa sisältöä tarjotaan tagien tai avainsanojen avulla muihin järjestelmiin, josta puolestaan kerätään analytiikan avulla tietoa kävijöiden käyttäytymisestä. Syntyvää dataa käyttäen voidaan Episerver Insight, Advance ja muilla tuotteilla tarjota vielä parempaa sisältö näihinkin järjestelmiin.

Jätä kommentti