Finland Festivals

Tekijä: Barabra
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Finland Festivals kokoaa sateenvarjonsa alle Suomen parhaat ja kiinnostavimmat taide- ja kulttuurifestivaalit. Musiikin eri lajien lisäksi mukana on niin tanssin, teatterin, kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan kuin lastenkulttuurinkin parhaat tekijät. Yhdistyksen tärkeimmät tehtävät ovat festivaalien edunvalvonta, promootio, tiedotus, tiedonkeruu ja tutkimus sekä koulutus.

Verkkosivuston uudistuksen tavoitteena oli päivittää festivals.fi-sivusto vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Vanhan sivuston ulkoasua haluttiin raikastaa ja käyttökokemusta parantaa kohderyhmiä palvelevalla tavalla. Myös sivuston tekninen toimivuus nähtiin tarpeelliseksi varmistaa jatkoa varten kestävällä tavalla. Finland Festivalsilla on lähes sata jäsenfestivaalia, joten jokaisen yksittäisen festivaalin ja tapahtuman promootio ja tiedottaminen helposti ylläpidettävän verkkosivuston avulla on ensi arvoisen tärkeää. Verkkosivuston uudistus ajoittui koronapandemian alkuaikaan, jolloin tapahtuma-alalla tilanne oli haastava ja odottava.

Sivuston ulkoasua lähdettiin uudistamaan selkeästi ja rohkeasti. Yhdistyksen brändiohjeisto ei huomioinut entuudestaan digitaalisia kanavia, joten suunnittelijamme uudisti verkkosivutoteutuksen yhteydessä brändielementtejä tarvittavilta osin. Visuaalisessa ilmeessä ja grafiikassa haluttiin tuoda yhdistyksen värimaailma arvokkaalla tavalla esiin. Orgaaniset toistuvat muodot tuovat jatkuvuutta sivuston sisällä ja alkuanimaatio näyttäytyy käyttäjälle ensivisiitin aikana.

Hyvin toimivaa sivuston sisältörakennetta ei lähdetty merkittävästi muuttamaan, mutta suunnitellussa keskityttiin viestien selkeyttämiseen ja sisällön toimivuuden varmistamiseen eri päätelaitteilla. Esimerkiksi yhdistyksen historiikki tehtiin luettavammaksi yksinkertaisella haitaritoteutuksella. Lisäksi festivaalien hakusivulle mahdollistettiin käyttäjälle useita tapoja kategorisoida ja hakea tulevia tapahtumia mm. festivaalin genren, paikkakunnan, ajankohdan avulla.

Finland Festivalsilla on pieni organisaatio ja sisältöä paljon kymmenen vuoden ajalta. Vaatimuksena oli toteuttaa mahdollisimman helppo käyttöinen sisällönhallinta yhdistyksen avainhenkilöille. Modulaaristen sivupohjien avulla loppukäyttäjän on vaivatonta koota sisältöjä sivustolle ja päivittää verkkosivuston eri alasivuja.

Jätä kommentti