Avain-verkkolehti

Tekijä: Generaxion
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Neuroliiton Avain-lehti rakennettiin saavutettavuuden ehdoilla

Avain-lehteä on nyt tehty sydämellä viisikymmentä vuotta ja vuoden 2018 lopulla otettiin ensiaskeleet lehden sisältöjen viemiseksi verkkoon. Satunnaisia sisältönostoja oli tehty aiemmin Neuroliiton omilla verkkosivuilla, mutta lehti ansaitsisi oman digitaalisen alustansa ja pohjatöiden jälkeen heti vuoden 2020 alussa käynnistettiin verkkolehtiprojekti.

Avain-lehti on Neuroliiton julkaisema valtakunnallinen aikakauslehti, joka jaetaan jäsenetuna kaikille MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavalle 10 000 jäsenelle.

Tärkeimpinä toiveina ja määrittelyinä olivat jäsenille tarjottava sisältö ja jäsenten erityisvaatimukset huomioiva sivuston saavutettavuus kautta linjan heti suunnittelusta lähtien. Teknistä määrittelyä laajempana tehtävänä sivustolle määriteltiin edunvalvonta: neurologisten sairauksien tunnetuksi tekeminen ja vammaisten henkilöiden aseman vahvistaminen.

Jäsensisältö rakennettiin kirjautumisen taakse jäsennumeroihin kytkeytyen ja jutuista näytetään kuitenkin esikatseluina ingressit ja pääkuvitus myös kirjautumattomille käyttäjille. Myöhemmin toteutettiin vielä lukuoikeuden osto integraatiolla Neuroliiton verkkokauppaan.

Sivuston ilme suunniteltiin yhteistyössä Neuroliiton graafikon kanssa lehden uusittuun graafiseen ilmeeseen perustuen. Saavutettavuuden näkökulmasta käyttöliittymän tuli olla erityisen selkeä ja looginen sekä helposti hahmotettavissa. Tavoitteeksi toteutukselle asetettiin saavutettavuuden AA-taso (WCAG 2.1 -standardi) ja käytännössä tämä näkyi esimerkiksi käyttöliittymävärien korostetun harkittuna käyttönä, näppäinnavigoinnin testauksena ja ruudunlukijoiden huomioinnilla kaikissa painikkeissa.

Lisäksi sivustolle toteutettiin verkkolehdelle tyypillisinä ominaisuuksina paperilehteen perustuva numerokohtainen arkisto ja mainosten hallinta.

“Uusi sivusto on saanut paljon positiivista palautetta selkeydestään ja tyylikkäästä visusta.”
Toimituspäällikkö Terhi Rauhala

Jätä kommentti