Digin mitalla -kirja selventää verkkomainonnan jargonia

Artikkeli

Otathan huomioon, että tämä artikkeli on yli 11 vuotta vanha, joten sisältö ja linkit eivät ole välttämättä ihan ajan tasalla. Tuoreena lukemisena samasta kategoriasta: Markkinoinnin automaation järjestelmät Suomessa.

Mainostajien liiton julkaisema Digin mitalla -artikkelikokoelma* on tuoreimpia web-alan kirjajulkaisuja. Kirjassa laaja joukko kirjoittajia käsittelee verkkomarkkinoinnin ja -myynnin mittaamisen haasteita ja käsitteistöä. Kirjan lopussa on lisäksi kaksi case-kuvausta.

digin-mitalla-kirja-toolossa-kuvattuna-2013-09

Kirjan on koonnut Tomi Pyyhtiä (RAY). Mittausmenetelmien osalta kirjoittajina on Seppo Roponen (comScore), Mikko Seppä (Snoobi), Raino Vastamäki (Adage), Teemu Relander (Sanoma), Janne Korpi (Quru) ja Marko Filenius (Descom). Case-esimerkit ovat Fazerilta (Kati Sulin) ja RAY:ltä (Jani Engberg ja Tomi Pyyhtiä).

Kirjan kohderyhmänä ovat selvästi mainonnan ja markkinoinnin ammattilaiset. Verkkokampanjoinnin käsitteistöä ja verkkomainonnan ostamista käsitellään kirjassa kattavasti. Osansa saavat myös palveluiden mittaaminen ja jopa käytettävyyden arviointikin. Kokonaisuutena kirja on kuitenkin vahvasti painottunut siihen miten verkkomainontaa kannattaa ostaa ja mitata.

Kohderyhmän kannalta on ehkä harmillisinta se, että varsinaisia case-esimerkkejä ei kirjassa ole kuin kaksi kappaletta. Valtaosa kirjan artikkeleista keskittyy nimittäin lähinnä sivistämään lukijaa erilaisista alan kirjainyhdistelmistä ja mittausmenetelmistä. Täten kirja on hyvin oppikirjamainen käsitevyörytys.

Jonkin verran artikkeleissa on myös päällekkäisyyttä. Useampikin kirjoittaja selittää mitä konversio-optimointi tarkoittaa. Asiantuntija-artikkeleita vaivaakin jatkuva uusien käsitteiden vyörytys ja abstraktien esimerkkien käyttäminen. Useamman esimerkin kohdalla tulee mieleen, että mahtaako esimerkki olla lainattu suoraan alan kansainvälisestä kirjallisuudesta.

Ylipäätään kirjaa lukiessa herää kysymys, että ollaanko Suomessa tällä alueella todellakin näin alkutekijöissä, että alan asiantuntijat keskittyvät käsitesekamelskan selventämiseen? Ja mahtaako tällainen omalla käsiteymmärryksellä brassailu todella edistää digitaalisen mainonnan kenttää?

Kirjan lopussa oleva käsitekokoelma on kuusisivuinen. Siitä myös puuttuu monia käsitteitä joita kirjoittajat heittelevät ohimennen jutuissaan. Esimerkiksi kun RAY puhuu Facebook-sivun hyödyntämisestä, niin käytetään OOH-termiä*. Kuinka moni web-alan ammattilainen on joskus törmännyt OOH-termiin? Jos tämä on jokin yleisesti käytetty ja perusteltu ilmaisu, niin sivistäkää kommenteissa kirjoittajaa tästä yleissivistyksen aukosta. (*OOH = Out Of Home)

Joukossa on toki hyviäkin artikkeleita. Etenkin Raino Vastamäen artikkeli käytettävyystestauksista on oppikirjamaisuudestaan huolimatta erittäin hyvä artikkeli. Vastamäki poikkeaa myös muista kirjoittajista sanoessaan melko suoraan ettei mittaaminen saa olla itsetarkoitus eikä siitä tulisi tehdä liian monimutkaista. Vastamäki myös sanoo suoraan, että jos rahaa on vähän, niin usein kannattaa investoida tekemiseen eikä mittaamiseen. Ilmeisimmät ongelmat kokonaisuudessa ovat kuitenkin yleensä asiantuntija-arvioinnilla tunnistettavissa. Vastamäen käytettävyysartikkeli sopisi kuitenkin paremmin johonkin muuhun kirjaan, koska kaikkien muiden kirjoittajien näkökulma keskittyy pääosin oman verkkopalvelun ulkopuolella tapahtuvaan mittaamiseen.

Isojen mainostajien on toki syytä ymmärtää verkkomainonnan mittaamisen hienoudet, joten kyllä kirjaa ansiokkaana suorituksena täytyy pitää. Eniten kirjaa lukiessa käy sääliksi juuri mainonnan ostajia jotka joutuvat opiskelemaan alan termistön. Jargonia paljon harrastava IT-alakin tuntuu aika selkokieliseltä verrattuna verkkomainonnan ammattilaisten jargonihuumaan.

Fazerin Kati Sulinin case-kuvaus kirjan lopussa onkin ylivoimaisesti paras palanen kirjassa. Sulin kertoo selkokielisesti miten Fazer mittaa online-läsnäoloaan ja kuinka valtavasta datan määrästä on tunnistettu pari olennaisinta mittaria ja keskitytty näihin. Sulin myös sanoo suoraan yhden alan varmasti keskeisimmistä haasteista: “Yritämme häivyttää jargonin mittareiden ympärillä, jotta mahdollisimman moni fazerilaisista ymmärtäisi olemmeko onnistuneet verkkotekemisessä, vai onko parannettavaa.”. Tässä riittääkin työtä, koska ennen tätä lausetta alan asiantuntijat ovat kirjassa juuri käyttäneet 150 sivua tämän jargonin esittelyyn varsin itsetarkoituksellisen kuuloisesti.

Sulinin tiivis kuvaus Fazerin online-mittaamisen havainnoista tekeekin kirjasta jo yksinään ostamisen arvoisen. Case kertoo miten Fazer mittaa markkinaosuuttaan Googlessa ja kuinka eri palvelualojen pääsivujen bounce ratea vertaillaan eri maiden välillä. Ei siis mittareihin hukkumista vaan muutaman jutun seurantaa säännöllisesti.

On Fazerkin varmaan tehnyt oman osansa monimutkaisemmista harjoituksista, mutta case ainakin keskittyy todellisiin havaintoihin – ei mittarointitekniikan hienouksien esittelyyn. Esimerkiksi yhden mittauksen johtopäätöksenä Fazer havaitsi, että maksettu mainonta Facebookissa heikensi kuluttajien halua sitoutua brändiin. Tällaista havaintoa voi jo pitää varsin konkreettisena mittaustuloksena.

RAY:n kampanjacase lienee hyödyllinen luettava myös monille verkkokampanjoita suunnitteleville. Siinä mittaaminen on viety todella pitkälle – aina loppuun saakka. Maksullinen verkkopelaaminen onkin hyvin kiitollinen kohde mittaamiselle kun kampanjoinnin tavoitteena on jotain aidosti mitattavaa – rekisteröityminen ja pelaaminen tässä tapauksessa.

Yhteenvetona: Kirja on todellakin käsikirja vaikeaan käsitesekamelskaan joka alalla vallitsee. Jos toimenkuvaan siis kuuluu suunnitella verkkokampanjoita, niin kirja on varmasti ostamisen arvoinen paketti. Alusta loppuun kirjan lukemista ei kuitenkaan voi suositella ellei halua siirtyä jonkun mediatoimiston palkkalistoille. Käsikirjana ja katsauksena alan jargon-helvettiin kirja puolustaa paikkaansa.

Web-ammattilaisille laajemmin kirjaa voi suositella lähinnä Fazerin case-kuvauksen takia joka on konkreettinen katsaus siihen miten keskitytään olennaiseen verkkomaailmassa.

Lue lisää: Digitaalinen markkinointi Suomessa – kaikki artikkelit Vierityspalkissa

Perttu Tolvanen

Perttu on Vierityspalkin päätoimittaja ja kirjoittaja.

Perttu Tolvanen on digitaalisten palveluiden suunnittelun, arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja toinen perustaja. North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, joka suunnittelee digitaalisia palveluita ja auttaa asiakkaita onnistumaan uudistushankkeissaan. Ota yhteyttä Perttuun!

4 kommenttia on “Digin mitalla -kirja selventää verkkomainonnan jargonia”

 1. Kiitos Perttu kattavasta kirja-analyysista.

  Alan jargon ja mittaamisen haasteet ovat moninaiset ja juurikin näihin käsikirja pyrkii tuomaan apua niiden ymmärtämisessä, sekä mittaamisen ja tiedon hyödyntämisessä omassa liiketoiminnassa.

  Kaksi muuta tärkeää asiaa, johon kirja tarjoaa tukea, on miten markkinoinnin investointeja ja tehoja voi mitata, sekä miten verkkoliiketoiminnassa / verkkokaupoissa voi käyttää tietoa liiketoiminnan kehityksessä.

  Suomessa verkkokaupassa käydään kovaa kilpailua kansainvälisten verkkokauppojen kanssa: viime vuonna suomalaiset ostivat n. 10 miljardilla eurolla verkosta ja niistä ostoista vähintään 15% valuu ulkomaalaisiin verkkokauppoihin. (monella toimialalla isompikin osuus)

  Asiantuntevat kansainväliset verkkokaupat käyttävätkin juuri tehokkaasti analytiikkaa ja tietoa hyödykseen liiketoimintansa kehityksessä.

 2. Santeri Salonen

  Kiitokset myös täältä Pertulle hyvästä kirja-arviosta. Itse en ole opusta vielä plärännyt.

  Vaikka nettimarkkinointiin liittyy jargonia, niin nähdäkseni analytiikassa on kyse ennen kaikkea liiketoiminnan kannalta tärkeiden ongelmien paikantamisesta.

  Toisin sanoen, analytiikassa pointtina on kysymysten esittäminen: Missä on kehitettävää ja mitä voimme tehdä seuraavaksi? Näin mittaaminen ei ole tavoite, vaan menetelmä. Luotettava ja informatiivinen vastaus saadaan yhdistämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä ja datan lähteitä.

  Tomin huomio kansainvälisen kilpailun kiristymisestä on tärkeä (jopa kansallinen kysymys!). Käyttäjäkokemus on ihan toiselta planeetalta monessa ulkomaisessa verkkokaupassa ja siksi eurot valuvat väistämättä pois Suomesta.

 3. digimarkkinoija

  Luin kirjan. Oli kattava katsaus markkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan mittaamiseen. Täytyy sanoa, että positiivisesti yllätti.

  Kirjassa oli myös nostettu itse verkkosivujenkin mittaamisen aihioita mukaan, vaikka tuossa vierityspalkin kirja-arvostelussa muuta väitetään..onkohan tämän vierityspalkin kirja-arvostelun kirjoittanut kirjoittaja Perttu lukenut kirjaa ajatuksen kanssa?

  Kirja myös selventää hyvin alan jargonia ja kirjan alussa todetaankin, että jargonia tärkeämpää on osata hyödyntää tietoa.

  Hyvä kokonaisuus kaiken kaikkiaan.

 4. Kiitos toisenlaisesta mielipiteestä “digimarkkinoija”. Mukava kuulla, että kirja miellytti, koska ovathan tekijät tehneet kunnioitettavan työn sen eteen! Kyllähän arvostelussa totean kirjan olevan hyödyllinen varmasti monelle taholle. Omat odotukseni kirjaa kohtaan olivat vain isommat kuin mitä kirja kokonaisuutena oli.

Kommentointi on suljettu.Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen lukijoista.

 • 1100+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.


  Kaikki artikkelit

 • 1300+ digipalvelun referenssicasea.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.


  Selaa toimistojen julkaisuja

 • 1000+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.


  Tilaa uutiskirje

 • 31 kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.


  Selaa Toimistot-listaa

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 1000 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen – ihan oikeasti.

Siirry takaisin sivun alkuun