Hydrogen Cluster Finland

Tekijä: Mediapool Finland
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 30 000–60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Hydrogen Cluster Finland on yritysten ja teollisuusjärjestöjen verkosto, joka perustettiin edistämään yhteistyötä, liiketoimintamalleja ja vetyyn liittyvien ratkaisujen vientiä sekä välittämään tietoa vedyn hyödyistä medialle, päättäjille ja kaikille vetytaloudesta kiinnostuneille ihmisille.

Suunnittelimme vetyklusterille verkkosivuston, joka toimii alustana vetytalouteen liittyvien hankkeiden ja innovaatioiden esittelyssä. Kansallinen vetyklusteri tuo alan toimijat yhteen ja auttaa verkottumaan Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti.

Verkkosivuston lisäksi suunnittelimme klusterille visuaalisen ilmeen, logon ja kuvamaailman sekä teimme teknistä SEO-kehitystä ja sivuston sisäistä hakukoneoptimointia. Visuaalisessa ilmeessä painotimme selkeyttä ja yksinkertaista tyylikkyyttä. Tätä samaa ideologiaa noudattelimme verkkosivuston käyttöliittymän muotoilussa. Kikkailuille on paikkansa, mutta Vetyklusterin käyttäjäkunta haluaa selkeää asiakeskeistä esitystapaa, jolloin myös viesti kulkee perille asti.

Hakukoneoptimointi saavutti erinomaiset tulokset noin 3kk. kuluttua sivuston avaamisesta. Tärkeimmillä hakusanoilla sivuston positio Googlen hakukoneessa oli sijoilla 1-3. Tätä auttoi hallittu backlinkkien kerääminen Vetyklusterin jäsenyrityksiltä.

Työmme jatkuu graafisten aineistojen suunnittelussa sekä sivuston päivityksissä ylläpitosopimusmallimme mukaisesti.

Jätä kommentti