Fortumin verkkopalvelut

Tekijä: Wunder
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

Fortum etsi verkkopalveluilleen monialaista kumppania sekä digitaalisten palveluiden projekteihin että jatkuvaan kehitykseen. Tavoitteena oli lyhentää pitkäksi venähtänyttä backlogia, keventää ylläpidon kuormaa sekä parantaa sivustojen teknisiä parametreja ja saavutettavuutta. Wunder valikoitui Fortumin verkkopalveluiden tekniseksi kumppaniksi Wunderin tekemän Drupal-auditoinnin perusteella. Yhteistyön tuloksena backlog päihitettiin, ylläpidon kuorma keveni ja verkkopalveluiden hiilijalanjälki lähes puolittui.

Fortum kuuluu Suomen kymmenen suurimman yrityksen joukkoon ja palvelee maailmanlaajuisesti muun muassa 2,5 miljoonaa sähkön kuluttaja-asiakasta. Fortumin 14 sivustoa palvelevat sen eri liiketoimintayksiköitä, joilla on omia yksilöllisiä tarpeita eri ominaisuuksineen ja maakohtaisine integraatioineen. Liiketoimintayksiköiden kehityskohteet olivat paisuttaneet backlogia, jota Wunderin tiimi valjastettiin purkamaan ja huolehtimaan, ettei vastaavaan tilanteeseen enää ajauduta.

Myös ylläpitopalveluun kaivattiin paremmin Fortumin tarpeisiin vastaavaa sekä kustannustehokkaampaa vaihtoehtoa. Energiateollisuuden korkeiden tietosuojavaatimusten vuoksi haasteellista oli löytää ylläpitopartneri, joka vastaisi kaikkiin näihin vaatimuksiin.

Lisäksi energiahuollon toimijana Fortumin verkkopalveluiden oltava saavutettavuusdirektiivin mukaisia. Fortumin verkkopalveluiden saavutettavuuden tilasta piti tehdä perinpohjainen selvitys parannusehdotuksineen ja toteutuksineen.

Venähtänyt backlog siirtyi ennätysnopeasti historiaan

Kartoittaakseen verkkopalveluidensa nykytilan ja tunnistamaan niiden vahvuudet ja heikkoudet, Fortum tilasi kahdelta eri toimittajalta (joista Wunder oli toinen) Drupal-auditoinnit sivustoilleen. Kun Wunder valittiin tuon tehdyn Drupal-auditoinnin perusteella Fortumin verkkopalveluiden tekniseksi kumppaniksi, oli auditoinnissa perusteellisesti tehtyä kehityskohteiden listaa helppo lähteä purkamaan.

Wunder tarjosi Fortumille yhteistyömallia, johon kuuluu asiakkaalle nimetty, oma projektitoteutuksen sekä jatkuvan kehityksen hoitava kehittäjätiimi, johon Fortumin oman kehittäjän oli helppo sulautua. Lisäksi Fortumille nimetyn kehittäjätiimin taustalla on koko Wunderin asiantuntijakaarti, josta löytyvää erityisosaamista voi aina tarvittaessa valjastaa tiimin tueksi, eikä backlog pääse riistäytymään käsistä.

Ylläpidon haasteisiin ratkaisun tarjosi Wunderin oma Silta-ylläpitoinfrastruktuuri. Silta tarjosi vastauksen energia-alan tiukkoihin tietosuojavaatimuksiin ja kevensi huomattavasti ylläpidon kuormaa – ollen samalla selkeästi aiempaa ylläpitopalvelua kustannustehokkaampi. Silta myös osaltaan mahdollisti verkkopalveluiden hiilijalanjäljen pienentämistä, jonka lisäksi hiilidioksidipäästöjä vähennettiin myös parantamalla verkkosivujen arkkitehtuuria.

“Kumppanuus Wunderin kanssa lähti toimimaan heti ensiaskelista kuin tanssi. Siirtyminen edellisen kumppanin tarjoamasta Acquia-ympäristöstä Wunderin Silta-ympäristöön eteni suunnitelman mukaisesti ja lopulta kaikki sivustot olikin siirretty ennen asetettua tavoitetta. Jo siirtoprojektin aikana saimme parannettua sivuston suorituskykyä sekä lyhennettyä pitkäksi kasvanutta kehitysjonoa”, kommentoi Fortumin Digital Communications Manager, Sami Näyhö.

Vihreämpää ja parempaa digiä – kustannustehokkaasti

Fortumin ja Wunderin kumppanuus on erinomainen esimerkki siitä, mitä hyvällä tiimityöllä ja alansa huippuasiantuntijoiden osaamista yhdistämällä voidaan saada aikaan. Tietoturva-auditista saatujen tietojen ja kehityskohteiden myötä sivustojen tietoturva on parantunut entisestään ja saavutettavuusauditin tulokset ohjaavat tekemistä kohti saavutettavampaa kokonaisuutta.

Fortumin Sami Näyhö kertoo: “Kumppanuus on jatkunut nyt reilun vuoden ajan ja olemme kokonaisuutena erittäin tyytyväisiä kuinka asiat ovat sujuneet. Kehitystyö ja ylläpitopalvelu on ollut aiempaa kustannustehokkaampaa, ja myös laadultaan parempaa. Ongelmatilanteisiin on pystytty reagoimaan nopeasti ja yhteistyötä sekä prosesseja kehitetään jatkuvasti sujuvammaksi.”

Nyt kun paisunut kehitysjono on onnistuttu purkamaan ennätysvauhdissa saumattoman yhteistyön voimin ja Fortumin 14 sivustoa on siirretty Wunderille ylläpidon ja jatkuvan kehityksen piiriin, katse siintää jo tulevissa projekteissa.

Ylläpidon piiristä löytyvät nyt Fortumin pääsivusto www.fortum.com sekä 11 maasivustoa, kuten Fortum Suomen sivusto www.fortum.fi, sekä Fortumin brändiohjeet guidelines.fortum.com. Yhteistyö on laajentunut muun muassa pääsivustosta eriytetyn kampanjasivusto-alustan kehitykseen, joka toimii kätevästi myös pääsivuston käyttöliittymän parannuksien prototyyppinä.

Kampanjasivusto-alustalta on yhteistyön tuloksena syntynyt Riku Rantala ja 100 kysymystä ilmastosta -televisio-ohjelman sivusto www.100kysymysta.fi, Fortumin startup-kiihdyttämö Valkean sivut www.valkea.club, sekä uusimpana tulokkaana kesäkuussa 2021 julkaistu powerful-engineering-combined.com.

Kirsikkana kakun päällä, Wunder on onnistunut tukemaan Fortumia tavoitteessaan pienentää tämän palveluiden kokonaiskuormitusta ympäristölle. Tarkalleen ottaen Fortumin verkkopalveluiden hiilidioksidipäästöt ovat vuositasolla vähentyneet yli 16 700kg verran, joka tarkoittaa 25:tä edestakaista lentomatkaa Helsingistä Lontooseen.

Jätä kommentti