Verkkoviestintäpäällikkö

Yritys
Tulli
Paikkakunta
Helsinki
Tyyppi
Verkkoviestintä, Web-alan toimistojen johtotehtävät
Palkkataso
4 000–5 000 € / kk
Viim. hakupvm
22.3.2019

Tullin viestintä vastaa Tullin yhteisökuvan monipuolistamisesta ja maineenhallinnasta eri kanavissa. Viestinnän tehtävänä on antaa oikea kuva Tullin toiminnasta ja palveluista, nostaa Tullin arvostusta suuren yleisön ja sidosryhmien keskuudessa sekä helpottaa yksityisten asiakkaiden, yritysten ja muiden sidosryhmien asiointia Tullin kanssa. Tullin viestinnässä työskentelee 15 viestinnän ammattilaista.

Tullissa on haettavana tulliylitarkastajan (verkkoviestintäpäällikkö) virka.

Johdat Tullin verkkosivujen (tulli.fi) ja sisäisen viestinnän konseptin, työkalujen sekä muiden viestinnän järjestelmien kehitystä ja ylläpitoa yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. Seuraat työsi tuloksia monipuolisten analytiikkatyökalujen avulla. Toimit esimiehenä verkkoviestinnän asiantuntijaryhmässä ja vastaat tiimisi osalta tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta johdon linjausten mukaisesti. Osallistut päivittäisen työn tekoon ja tartut työtehtäviin tarvittaessa virka-ajan ulkopuolella. Pystyt tarvittaessa johtamaan myös muuta viestintää.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme
• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa
• Työkokemusta verkkoviestintäkonseptien kehittämisestä
• Kokemusta esimiestyöstä ja näyttöä esimiestaidoista
• Analytiikkatyökalujen osaamista
• Verkkoviestinnän käytäntöjen, trendien ja lakien tuntemusta
• Kykyä priorisoida tehtäviä ja johtaa kehitystyötä kokonaisuutena
• Sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa
• Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• Työkokemuksen valtionhallinnosta, mediasta tai viestintätoimistosta
• ICT- tai viestintäalan koulutuksen
• Tullin toimialan tuntemuksen

Lisätietoa

Jätä kommentti