Tietotekniikkasuunnittelija (frontend-kehittäjä)

Yritys
Helsingin yliopisto
Paikkakunta
Helsinki
Tyyppi
Web-ohjelmointi, front end
Viim. hakupvm
9.9.2018

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus (www.luomus.fi) on Helsingin yliopiston erillinen laitos, joka vastaa luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta.

Luomuksella on laajat ja jatkuvasti kasvavat digitaaliset lajitietoaineistot. Niitä hallinnoidaan tietojärjestelmissä, jotka on kehitetty Luomuksessa. Näiden varaan rakennetaan kansallinen, tutkimusta, ympäristö- ja luonnonvarahallintoa, opetusta, kansalaisyhteiskuntaa ja elinkeinoelämää palveleva tietoinfrastruktuuri Suomen lajitietokeskus. Luomus vastaa lajitietokeskuksen kehittämisestä ja ylläpidosta.

Luonnontieteellinen keskusmuseo hakee

TIETOTEKNIIKKASUUNNITTELIJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.10.2018–31.12.2019 (tai sopimuksen mukaan) kehittämään Suomen lajitietokeskuksen frontend-palveluita.

Suomen lajitietokeskus on Luonnontieteellisen keskusmuseon ylläpitämä palvelukokonaisuus. Siinä lukuisten eri toimijoiden hallussa olevaa digitaalista lajitietoa kerätään tietovarastoon, yhdenmukaistetaan ja jaetaan avoimeen käyttöön lainsäädännön sallimissa rajoissa. Lajitietokeskus kytkeytyy muiden lajitietoa käsittelevien tahojen palveluihin sekä vastaaviin kansainvälisiin hankkeisiin. Lajitietokeskusta laajennetaan 2019 osana vieraslajitietoa keräävää Finvasive Life -hanketta.

Tietotekniikkasuunnittelija kehittää ICT-tiimin osana Lajitietokeskus-hankkeen frontend-ohjelmistokomponentteja ja osallistuu käytettävyyden suunnitteluun. Vaatimuksena on vahva osaaminen frontend-kehityksen tekniikoista (JS, TypeScript, CSS, HTTP, REST, JSON jne). Erityisesti Angular2+, React-, ES6-, Leaflet- ja Boostrap-kirjastojen osaamisesta on etua. Haemme nimenomaan frontend-kehittäjää, mutta backend-tekniikoista NodeJS ja Java ovat keskeisimmät.

Haemme kehittäjää, joka osaa ohjelmistokehityksen perusmenetelmät (esim. ketterä kehitys, automatisoitu testaus) ja jota kiinnostaa myös tuotteen toimivuus loppukäyttäjän kannalta. Lajitiedon tuntemus katsotaan eduksi.

Tarjoamme mahdollisuuden osallistua mielenkiintoiseen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hankkeeseen, jossa on mahdollista soveltaa ja kehittää osaamistaan laaja-alaisesti ja itsenäisesti. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan tehtävien vaativuuskehikon tasoon 8 tai 9 – tehtävän lopullinen sisältö ja vaativuustaso määräytyy hakijan osaamisen mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka työsuhteen alkaessa on noin 2700 – 3500 euroa kuukaudessa. Tehtävän toimipaikkana on Helsinki, ja se täytetään kolmen kuukauden koeajalla.

Osa projektille kehitetyistä komponenteista on tarkasteltavissa avoimena lähdekoodina osoitteessa https://bitbucket.org/luomus/suomen-lajitietokeskus-finbif

Hakemus jätetään Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae työpaikkaa -linkistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä muut mahdolliset asiakirjat, jotka vaikuttavat valintaan, yhtenä pdf-tiedostona. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 9.9.2018.

Lisätietoja tehtävästä ja palkkauksesta antaa Luonnontieteellisen keskusmuseon tietotekniikkapäällikkö Dare Talvitie (dare.talvitie(at)helsinki.fi; 050 415 4849) tai tietojärjestelmäasiantuntija Esko Piirainen (esko.piirainen(at)helsinki.fi).

Lisätietoa

Jätä kommentti