THL erillisverkkosivustot

Tekijä: Vincit
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

THL on STM:n hallinnonalaan kuuluva tutkimus- ja asiantuntija- ja kehittämislaitos, joka palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, toimijoita, järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisia. Vincit toimii THL:n kumppanina WordPress-toteutettujen erillisverkkosivustojen perustamis-, ylläpito- ja pienkehitystyössä.

Suunnittelimme THL:lle sujuvan palvelumallin, jolla kevyitä verkkosivustoja voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suurin osa erillisverkkosivustoista liittyy erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä erityisiin THL:n toimintoihin, esimerkiksi valtion palveluihin. Sivustot eroavat THL:n yleisestä ilmeestä niin ulkoasultaan kuin tavoitteiltaankin, ja sisältöä sivustoille tuotetaan useissa eri organisaatioissa.

Kaikki verkkosivustojen perustamiseen, ylläpitoon ja pienkehitykseen liittyvät asiat hoituvat Vincitin toimesta siten, että THL:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarvitsee ainoastaan tuottaa sivustoille sivuja ja sisältöä sekä hallita käyttäjäoikeuksia.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa olemassa olevat erillissivustot siirrettiin Vincitin ylläpitoon. Vincit vastasi usean sivuston siirrosta kokonaisuutena alusta loppuun aina uuden ympäristön pystytyksestä testaukseen ja liikenteen uudelleenohjaukseen saakka.

Haltuunoton ja siirron jälkeen sivustot ovat siirtyneet ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Vincit huolehtii sivustojen ylläpidosta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan viimeistään tunnin sisällä häiriön ilmenemisestä.

Jatkokehityksessä verkkopalveluiden toiminnallisuuksia kehitetään eteenpäin asiakaspalautteiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Projektin myötä THL saa käyttöönsä osaavan kumppanin asiantuntemuksen ja valmiin toimintamallin, jonka mukaisesti WordPress-pohjaisia erillissivustoja voidaan suunnitella ja perustaa tehokkaasti aina tarpeen mukaan. Teknisen toteutuksen lisäksi Vincit toimii kumppanina sivustojen kokonaissuunnittelussa, johon kuuluu mm. käyttöskenaarioiden ja asiakaspolkujen kartoitus sekä sivuston rakenteen, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu.

Esimerkkejä kokonaisuuteen kuuluvista sivustoista:

https://nollalinja.fi

Nollalinja on THL:n järjestämä valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

nollalinja.fi-sivusto toimii ohjaavana kanavana Nollalinjan puhelinpalveluun, ja sen sisällä toimii myös anonyymi chat-palvelu, jonka kautta käyttäjä saa apua ja tukea. Turvakotien yhteystiedot löytää sivulta helposti. Sivusto tarjoaa myös tietoa ja materiaaleja lähisuhdeväkivallasta.

Käyttäjän anonymiteetti ja turvallisuus ovat isossa roolissa sivustolla. Chat-keskustelut käydään täysin nimettomänä, eikä päivystäjä ei näe käyttäjän IP-osoitetta. Sivuston navigaatiosta löytyy myös pikapoistuminen -nappi, joka ohjaa käyttäjän nopeasti google.fi-etusivulle.

https://digiin.fi

DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Hanke pyrkii uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saamaan parempia sähköisiä palveluja kaikille ja ehkäisemään haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Sivuston tavoite on toimia hankkeen kotipesänä ja tiedotuskanavana verkossa. Sivusto jakaa tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä jalkauttaa tietoisuutta hankkeeseen liittyvistä teemoista. Sivuston sisällöntuotanto on hankkeen omissa käsissä, ja sivusto onkin toteutettu niin, että sisältöä voi sujuvasti lisätä ja muokata ilman vahvaa teknistä tukea tai osaamista.

https://stnimpro.fi

STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Projektin taustalla toimii lukuisia asiantuntijaorganisaatioita, mukaan lukien THL, joka vastaa tutkimusprojektin verkkosivustosta.

Stnimpro.fi-sivusto toimii tutkimusprojektin tiedotuskanavana. Tärkeässä roolissa ovat uutiset ja tiedotteet, joiden lisäksi sivusto tarjoaa tietoa tutkimusprojektin olennaisista teemoista. Sivuston sisällöntuotannosta vastaavat hankkeen yhteistyötahojen asiantuntijat, joten sivuston toteutuksessa on huolehdittu, että sisällönhallinta hoituu sujuvasti ilman teknistä osaamista.

Jätä kommentti