THL erillisverkkosivustot

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

THL on STM:n hallinnonalaan kuuluva tutkimus- ja asiantuntija- ja kehittämislaitos, joka palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, toimijoita, järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisia. Vincit toimii THL:n kumppanina WordPress-toteutettujen erillisverkkosivustojen perustamis-, ylläpito- ja pienkehitystyössä.

Suunnittelimme THL:lle sujuvan palvelumallin, jolla kevyitä verkkosivustoja voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suurin osa erillisverkkosivustoista liittyy erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä erityisiin THL:n toimintoihin, esimerkiksi valtion palveluihin. Sivustot eroavat THL:n yleisestä ilmeestä niin ulkoasultaan kuin tavoitteiltaankin, ja sisältöä sivustoille tuotetaan useissa eri organisaatioissa.

Kaikki verkkosivustojen perustamiseen, ylläpitoon ja pienkehitykseen liittyvät asiat hoituvat Vincitin toimesta siten, että THL:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarvitsee ainoastaan tuottaa sivustoille sivuja ja sisältöä sekä hallita käyttäjäoikeuksia.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa olemassa olevat erillissivustot siirrettiin Vincitin ylläpitoon. Vincit vastasi usean sivuston siirrosta kokonaisuutena alusta loppuun aina uuden ympäristön pystytyksestä testaukseen ja liikenteen uudelleenohjaukseen saakka.

Haltuunoton ja siirron jälkeen sivustot ovat siirtyneet ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Vincit huolehtii sivustojen ylläpidosta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan viimeistään tunnin sisällä häiriön ilmenemisestä.

Jatkokehityksessä verkkopalveluiden toiminnallisuuksia kehitetään eteenpäin asiakaspalautteiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Projektin myötä THL saa käyttöönsä osaavan kumppanin asiantuntemuksen ja valmiin toimintamallin, jonka mukaisesti WordPress-pohjaisia erillissivustoja voidaan suunnitella ja perustaa tehokkaasti aina tarpeen mukaan. Teknisen toteutuksen lisäksi Vincit toimii kumppanina sivustojen kokonaissuunnittelussa, johon kuuluu mm. käyttöskenaarioiden ja asiakaspolkujen kartoitus sekä sivuston rakenteen, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu.

Esimerkkejä kokonaisuuteen kuuluvista sivustoista:

https://nollalinja.fi

Nollalinja on THL:n järjestämä valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

nollalinja.fi-sivusto toimii ohjaavana kanavana Nollalinjan puhelinpalveluun, ja sen sisällä toimii myös anonyymi chat-palvelu, jonka kautta käyttäjä saa apua ja tukea. Turvakotien yhteystiedot löytää sivulta helposti. Sivusto tarjoaa myös tietoa ja materiaaleja lähisuhdeväkivallasta.

Käyttäjän anonymiteetti ja turvallisuus ovat isossa roolissa sivustolla. Chat-keskustelut käydään täysin nimettomänä, eikä päivystäjä ei näe käyttäjän IP-osoitetta. Sivuston navigaatiosta löytyy myös pikapoistuminen -nappi, joka ohjaa käyttäjän nopeasti google.fi-etusivulle.

https://digiin.fi

DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Hanke pyrkii uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saamaan parempia sähköisiä palveluja kaikille ja ehkäisemään haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Sivuston tavoite on toimia hankkeen kotipesänä ja tiedotuskanavana verkossa. Sivusto jakaa tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä jalkauttaa tietoisuutta hankkeeseen liittyvistä teemoista. Sivuston sisällöntuotanto on hankkeen omissa käsissä, ja sivusto onkin toteutettu niin, että sisältöä voi sujuvasti lisätä ja muokata ilman vahvaa teknistä tukea tai osaamista.

https://stnimpro.fi

STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Projektin taustalla toimii lukuisia asiantuntijaorganisaatioita, mukaan lukien THL, joka vastaa tutkimusprojektin verkkosivustosta.

Stnimpro.fi-sivusto toimii tutkimusprojektin tiedotuskanavana. Tärkeässä roolissa ovat uutiset ja tiedotteet, joiden lisäksi sivusto tarjoaa tietoa tutkimusprojektin olennaisista teemoista. Sivuston sisällöntuotannosta vastaavat hankkeen yhteistyötahojen asiantuntijat, joten sivuston toteutuksessa on huolehdittu, että sisällönhallinta hoituu sujuvasti ilman teknistä osaamista.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Kiilto – pääsivusto ja maasivustot

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Kemianteollisuuden ratkaisuja valmistavan Kiillon verkkosivuille kaivattiin selkeää ja yhtenäistä linjaa, joka kokoaisi kaikki liiketoiminta-alueet ja toimintamaat yhdeksi kokonaisuudeksi. Kansainvälisesti toimivan yrityksen tuotteiden ja kohderyhmien kirjo tuottaa suuren määrän tietoa, jota sivustolla oli voitava jäsentää. Vincit loi sivuston, jolla kahtatoista maakohtaista versiota tuotteineen ja ratkaisuineen on vaivatonta muokata niin, että lopputulos pysyy eheänä. Sivustolla otettiin huomioon […] Lue lisää

Pohjoismainen kirja-ahmatti -hanke

Tekijä: Barabra

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Pohjoismainen kirja-ahmatti -hanke (Den nordiska bokslukaren) luo pohjoismaisia kuvakirjoja käsittelevää pedagogista tukimateriaalia maksutta kaikilla pohjoismaisilla kielillä. Hankkeen tavoitteena on edistää pohjoismaisen lastenkirjallisuuden lukemista kaikissa Pohjoismaissa sekä avata ja profiloida pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta lukeville aikuisille ja lapsille. Verkkosivuston toteutuksessa on keskitytty hankkeen infosisältöjen selkeään esittelyyn ja kuvakirjoja käsittelevän aineistotietokannan käytettävyyteen. Suunnittelun ohjaavana tekijänä on johdattaa […] Lue lisää

Mipro.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka vuodesta 1980 lähtien on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta. Uudistimme Mipron verkkosivut WordPressillä. Verkkosivuilla esitellään Mipron tarjoamia erilaisia palveluja ja referenssejä, kerrotaan alaan ja yritykseen liittyvistä uutisista ja ilmiöistä. Lisäksi sivustoa käytetään työntekijöiden rekrytointiin. Sivusto oli aiemmin tehty toisella […] Lue lisää

Deko.fi

Tekijä: Agenda Digital

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Verkkokauppa

Dekomarkkinointi on tarjonnut tuotteiden esillepanoratkaisuja jo yli 30 vuotta. Uudistimme Dekon verkkokaupan WordPress-pohjaiseksi verkkopalveluksi. Verkkokauppa oli aiemmin toiminut toisella teknologia- ja alustapohjalla, mutta vertailun ratkaisuksi valikoitui WordPress, joka tarjoaa avoimen lähdekoodin ”avaimet käteen” -periaatteella. Verkkokauppa toteutettiin WordPressin WooCommerce-lisäosan avulla. Erilaisia tuotteita – mainos-, myymälä- ja toimistotarvikkeita – on noin tuhat. Projekti alkoi yhteisellä kick off […] Lue lisää

LaaS Company

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

LaaS Company tuo kaikkien ulottuville Vincitin tuotteistaman Leadership as a Service -johtamismallin. Yritys tähtää vahvasti myös kansainvälisten asiakkaiden tietoisuuteen, ja siksi Vincit auttoi hiomaan LaaS Companyn verkkosivustosta tehokkaan myynti- ja markkinointikanavan. Ajatusjohtajuutta tukemaan luotiin blogi, jossa voidaan tuoda esiin asiantuntijoiden, kumppanien ja asiakkaiden näkemyksiä johtajuuden murroksesta. Lähtökohta oli, että sivustosta on saatavilla sekä suomen- että […] Lue lisää

Muumimaailma

Tekijä: Barabra

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Muumimaailma Oy on vuonna 1993 Naantalissa toimintansa aloittanut matkailualan yritys, joka perustuu Tove Janssonin luomille muumitarinoille. Suosittu teemapuisto perustettiin Muumi-piirrossarjan tuottajan Dennis Livsonin aloitteesta luomaan elämyksiä lapsille ja heidän perheilleen. Muumimaailman verkkosivuston uudistuksen tavoite oli toteuttaa käyttäjälähtöinen sivusto, joka on visuaalisuuden ja käyttöliittymän osalta nykyaikainen ja kiinnostava, sisällöllisesti informatiivinen ja selkeä sekä teknisesti muokkautuva, mobiilioptimoitu […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun