THL erillisverkkosivustot

Toimiston ilmoittama referenssi

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

THL on STM:n hallinnonalaan kuuluva tutkimus- ja asiantuntija- ja kehittämislaitos, joka palvelee valtion ja kuntien päättäjiä, toimijoita, järjestöjä, tutkijoita ja kansalaisia. Vincit toimii THL:n kumppanina WordPress-toteutettujen erillisverkkosivustojen perustamis-, ylläpito- ja pienkehitystyössä.

Suunnittelimme THL:lle sujuvan palvelumallin, jolla kevyitä verkkosivustoja voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Suurin osa erillisverkkosivustoista liittyy erilaisiin määräaikaisiin hankkeisiin ja projekteihin sekä erityisiin THL:n toimintoihin, esimerkiksi valtion palveluihin. Sivustot eroavat THL:n yleisestä ilmeestä niin ulkoasultaan kuin tavoitteiltaankin, ja sisältöä sivustoille tuotetaan useissa eri organisaatioissa.

Kaikki verkkosivustojen perustamiseen, ylläpitoon ja pienkehitykseen liittyvät asiat hoituvat Vincitin toimesta siten, että THL:n ja sen yhteistyökumppaneiden tarvitsee ainoastaan tuottaa sivustoille sivuja ja sisältöä sekä hallita käyttäjäoikeuksia.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa olemassa olevat erillissivustot siirrettiin Vincitin ylläpitoon. Vincit vastasi usean sivuston siirrosta kokonaisuutena alusta loppuun aina uuden ympäristön pystytyksestä testaukseen ja liikenteen uudelleenohjaukseen saakka.

Haltuunoton ja siirron jälkeen sivustot ovat siirtyneet ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen. Vincit huolehtii sivustojen ylläpidosta ja ympärivuorokautisesta valvonnasta. Mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan viimeistään tunnin sisällä häiriön ilmenemisestä.

Jatkokehityksessä verkkopalveluiden toiminnallisuuksia kehitetään eteenpäin asiakaspalautteiden ja yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Projektin myötä THL saa käyttöönsä osaavan kumppanin asiantuntemuksen ja valmiin toimintamallin, jonka mukaisesti WordPress-pohjaisia erillissivustoja voidaan suunnitella ja perustaa tehokkaasti aina tarpeen mukaan. Teknisen toteutuksen lisäksi Vincit toimii kumppanina sivustojen kokonaissuunnittelussa, johon kuuluu mm. käyttöskenaarioiden ja asiakaspolkujen kartoitus sekä sivuston rakenteen, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu.

Esimerkkejä kokonaisuuteen kuuluvista sivustoista:

https://nollalinja.fi

Nollalinja on THL:n järjestämä valtakunnallinen, maksuton auttava puhelin kaikille, jotka ovat läheisessä ihmissuhteessaan kokeneet väkivaltaa tai sen uhkaa. Nollalinjalle voivat soittaa myös väkivaltaa kokeneiden läheiset sekä ammattilaiset ja viranomaiset, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.

nollalinja.fi-sivusto toimii ohjaavana kanavana Nollalinjan puhelinpalveluun, ja sen sisällä toimii myös anonyymi chat-palvelu, jonka kautta käyttäjä saa apua ja tukea. Turvakotien yhteystiedot löytää sivulta helposti. Sivusto tarjoaa myös tietoa ja materiaaleja lähisuhdeväkivallasta.

Käyttäjän anonymiteetti ja turvallisuus ovat isossa roolissa sivustolla. Chat-keskustelut käydään täysin nimettomänä, eikä päivystäjä ei näe käyttäjän IP-osoitetta. Sivuston navigaatiosta löytyy myös pikapoistuminen -nappi, joka ohjaa käyttäjän nopeasti google.fi-etusivulle.

https://digiin.fi

DigiIN-hanke luo ratkaisuja, joiden avulla kaikki pysyvät mukana sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa. Hanke pyrkii uudistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukulttuuria, saamaan parempia sähköisiä palveluja kaikille ja ehkäisemään haavoittuvassa asemassa olevien syrjäytymistä.

Sivuston tavoite on toimia hankkeen kotipesänä ja tiedotuskanavana verkossa. Sivusto jakaa tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista sekä jalkauttaa tietoisuutta hankkeeseen liittyvistä teemoista. Sivuston sisällöntuotanto on hankkeen omissa käsissä, ja sivusto onkin toteutettu niin, että sisältöä voi sujuvasti lisätä ja muokata ilman vahvaa teknistä tukea tai osaamista.

https://stnimpro.fi

STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Projektin taustalla toimii lukuisia asiantuntijaorganisaatioita, mukaan lukien THL, joka vastaa tutkimusprojektin verkkosivustosta.

Stnimpro.fi-sivusto toimii tutkimusprojektin tiedotuskanavana. Tärkeässä roolissa ovat uutiset ja tiedotteet, joiden lisäksi sivusto tarjoaa tietoa tutkimusprojektin olennaisista teemoista. Sivuston sisällöntuotannosta vastaavat hankkeen yhteistyötahojen asiantuntijat, joten sivuston toteutuksessa on huolehdittu, että sisällönhallinta hoituu sujuvasti ilman teknistä osaamista.


Sinua voisi kiinnostaa myös

Sensible 4

Tekijä: Paper Planes Oy

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Itseajavien autojen ohjelmistoja kehittävä suomalaisyritys Sensible 4 tarvitsi uuden verkkosivuston, joka olisi toimintavarma, hakukoneoptimoitu ja helppo päivittää. Sivustoa lähdettiin uudistamaan yhteistyössä asiakkaan tiimin kanssa. Vanha sivusto oli rakennettu käyttäen Divi page builder -lisäosaa, mikä hankaloitti sisällönsyöttöä ja huononsi sivujen latausnopeutta ja suorituskykyä. Uusi sivusto toteutettiin modulaarisesti Gutenberg-lohkojen avulla. Tämä mahdollistaa rajattoman määrän erilaisia sivupohjia, mikä tekee […] Lue lisää

Power-Deriva

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Energia-alalla toimivan asiakkaan verkkosivusto uudistettiin uuden strategian pohjalta. Uudistuksessa suunniteltiin asiakkaan uusi päätason visuaalinen ilme ja identiteetti jonka sovelluksena sivuston ulkoasu ja käyttöliittymä toteutettiin. Sivuston sisällöt suunniteltiin asiakkaan myynnillisien ja markkinoinnillisien tavoitteiden pohjalta. Toteutuksessa laitettiin painoarvoa etenkin sisällöntuotannon helppokäyttöisyyteen ja mobiiliin käyttökokemukseen. Lue lisää

Helsingin Seudun Kauppakamari

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 30 000–60 000 €

Projektin tyyppi: Yrityksen sivusto

Helsingin seudun kauppakamarin verkkoilmettä uudistettiin usealla sivustolla. Vincit toteutti helsinki.chamber.fi sivuston ja kauppakamarinkoulutus.fi sivuston uudella yhtenäisellä ilmeellä. Sivustojen uudistuksessa haluttiin nostaa esille tarpeet ja kokonaisuus asiakkaan silmin, samalla raikastaen sivuston ilmettä. Verkkomedia Kauppakamarilehti.fi sivusto siirrettiin KauppakamariNYT-nimen alle, joka sijaitsee nyt helsinki.chamber.fi-sivustolla, näin myös artikkelit ja julkaisut löytyvät nyt samalta sivustolta. Sivustot haluttiin yhtenäistää myös hallinnan […] Lue lisää

Itämeripäivä

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: 10 000–30 000 €

Projektin tyyppi: Kampanjasivusto

Vincit suunnitteli ja toteutti Itämeripäivän kampanjasivuston yhdessä John Nurmisen säätiön kanssa. Tarkoituksena on tehdä Itämeripäivästä jokavuotinen tekoja ja ajatuksia inspiroiva teemapäivä. Päivä juhlistaa meren monimuotoisuutta ja mittaamatonta arvoa Itämeren alueen kansalaisille. Sivuston tavoitteena on lisätä tärkeää tietoa meren luonnosta, kulttuurista ja historiasta. Sivuston sisältö ja ominaisuudet laajenevat pian, projektia kehitetään ketterästi yhdessä asiakkaan kanssa. Lue lisää

Hoas.fi

Tekijä: Knowit Experience

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Hoas.fi – helpotusta sopivan opiskelija-asunnon löytämiseen Hoasilla asukaskokemus syntyy muustakin kuin vain neljästä seinästä. Hoas auttaa ja tukee opiskelijoita niin asumisen, muuttamisen kuin arjenkin perusasioissa. Lisää tukea haluttiin nyt tarjota uudistamalla verkkosivusto palvelemaan asunnonhakijoita paremmin. Home sweet Hoas Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (tuttavallisemmin Hoas) tarjoaa edullista asumista opiskelijoille. Hoas vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla. Hoasin […] Lue lisää

Kauppa.fi

Tekijä: Vincit

Tärkein teknologia: WordPress

Projektin budjetti: yli 60 000 €

Projektin tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Vincit suunnitteli Kaupan liiton uuden identiteetin sekä verkkopalvelun konseptin ja ilmeen vahvasti mobiili käyttökokemus edellä. Sivustolle on toteutettu kolme eri kieliversiota ja ACF-pohjainen sivurakentaja jonka avulla kaikki sivuston näkymät ovat rakennettu. Sivuston sisältötyypit käsittävät eri sivut, ajankohtaiset artikkelit, tapahtumat ja vain jäsenille suunnatut, kirjautumisen takana olevat tietopankkisisällöt, jotka ovat artikkeleita tai ladattavia tiedostoja. Sivusto on […] Lue lisää

Vierityspalkki-blogi

Julkaistu vuodesta 2006. Vierityspalkki on blogi kotimaisen internet-alan trendeistä, teknologioista ja alan toimistoista. Seuraa, niin tiedät miten ja kenen toimesta syntyvät parhaat verkkopalvelut, verkkokaupat ja räätälöidyt web-sovellukset.
Lisätietoa blogista ja sen kävijöistä

 • 1150+ asiantuntija-artikkelia.

  Toimitettua asiasisältöä kattavasti teknologioista ja web-alan ilmiöistä. Vierityspalkki nostaa esiin alan puheenaiheita ja tuoretta tutkimustietoa, osallistuu keskusteluun sekä haastattelee alan asiantuntijoita ja toimistoja.

 • 1300+ julkaistua referenssiä Julkaisut-palstalla.

  Julkaisut-palsta tarjoaa näkyvyyttä kiinnostaville uusille verkkopalveluille ja web-sovelluksille, ja antaa asiakkaille mahdollisuuden arvioida eri toimistojen osaamista.

 • 900+ aktiivista lukijaa blogin kuukausikirjeellä.

  Kerran kuukaudessa ilmestyvä kuukausikirje koostaa julkaistut artikkelit, uudet julkaisut, avoimet työpaikat ja ajankohtaiset linkkivinkit.

 • 30+ kokenutta digitoimistoa

  on päässyt aina ajantasaiselle Toimistot-listalle. Lista on auttanut asiakkaita löytämään kokeneita digitoimistokumppaneita jo usean vuoden ajan. Lista keskittyy WordPress-osaajiin ja räätälöityjen web-sovellusten tekijöihin.

Tilaa kuukausikirje

Kerran kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje koostaa artikkelit, julkaisut, työpaikat ja linkkivinkit. Kirjeellä on jo yli 900 tilaajaa.
Huom. Sähköpostiosoitettasi ei luovuteta eteenpäin, eikä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Siirry takaisin sivun alkuun