LaaS Company

Tekijä: Vincit
Tärkein teknologia: WordPress
Projektin budjetti: 10 000–30 000 €
Palvelun tyyppi: Yrityksen sivusto

LaaS Company tuo kaikkien ulottuville Vincitin tuotteistaman Leadership as a Service -johtamismallin. Yritys tähtää vahvasti myös kansainvälisten asiakkaiden tietoisuuteen, ja siksi Vincit auttoi hiomaan LaaS Companyn verkkosivustosta tehokkaan myynti- ja markkinointikanavan.

Ajatusjohtajuutta tukemaan luotiin blogi, jossa voidaan tuoda esiin asiantuntijoiden, kumppanien ja asiakkaiden näkemyksiä johtajuuden murroksesta. Lähtökohta oli, että sivustosta on saatavilla sekä suomen- että englanninkielinen versio. Myynnin ja markkinoinnin kannalta tärkeää oli, että sivustouudistuksen yhteydessä suunniteltiin ja rakennettiin mittaristo, joka auttaa LaaS Companya arvioimaan liikennettä ja kohdentamaan markkinoinnin panoksia.

Toimiva ja tyylikäs sivusto pystyyn puolessatoista kuukaudessa

Pohjatyöksi verkkosivu-uudistukselle LaaS Company teki toisen kumppanin kanssa brändityön, jossa kirkastettiin yrityksen viesti ja hahmoteltiin karkea verkkosivuston rakenne sekä kevyt graafinen ohjeistus. Layout-keskustelussa päädyttiin one page -malliin, joka oli tiukalla aikataululla sisällöntuotannon näkökulmasta kevyin toteuttaa.

Varsinainen verkkosivuprojekti eteni nopeasti, sillä sivusto rakennettiin puolessatoista kuukaudessa. Tiimi koostui UI- ja UX-suunnittelijasta, WordPress-asiantuntijasta, sisällöntuottajasta sekä muutamista apukäsistä. Sivuston rakennetta tarkennettiin brändityön raakaversion pohjalta. Teknisen kehitystyön jälkeen syötettiin sisältö ja kuvat sekä hiottiin kokonaisuutta. Suomenkielinen sivusto julkaistiin keväällä 2020, minkä jälkeen Vincitin oma kääntäjä käänsi sivuston englanniksi.

”Minulla on paljon kokemusta verkkosivustojen uudistamisesta, enkä muista, että olisin nähnyt ripeämpää toimintaa. Tiimityö ja kommunikaatio toimivat Vincitin kanssa sujuvasti, ja sen myötä palaset loksahtelivat hienosti kohdalleen”, kertoo Salli Kunnari, LaaS Companyn Head of Customer Success.

Automaatio ja helppo päivitettävyys pienentävät tiimin kuormaa

Uusi verkkosivusto poikii LaaS Companylle viikoittain yhteydenottoja ja liidejä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Sivuston julkaisun jälkeen kohdeyleisölle tehtiin pienimuotoinen kysely, jossa uudistus sai hyvää palautetta. Kävijät kehuivat visuaalisuutta ja sisältöä ja kokivat, että uusi sivusto oli vienyt yrityksen ilmettä eteenpäin.”Toiminnallisuuksissa on paljon hyvin konkreettisia, pieniäkin ratkaisuja, jotka auttavat tiimiämme isosti. Esimerkiksi uutiskirjeen ja infopaketin tilaus on nyt automatisoitu, kun ennen joku meistä päivitti postituslistaa ja lähetti sähköposteja manuaalisesti”, valaisee Kunnari.

Sivuston moduuleita valittaessa otettiin huomioon, että LaaS Company voi itsenäisesti ja monipuolisesti päivittää sivustoa sekä julkaista kampanjasivuja osana pääsivua. Ensimmäisen vuoden aikana kampanjoita on viety läpi muutama, minkä lisäksi sisältöä on rikastettu. LaaS Companyn toiminnan kehittyessä ja kasvaessa sivustoa kehitetään edelleen, tällä kertaa monisivuiseen suuntaan.

Jätä kommentti