Cursor Oy / Kotkan-Haminan seudun sivustokokonaisuus

Tekijä: KWD Digital
Tärkein teknologia: Drupal
Projektin budjetti: yli 60 000 €
Palvelun tyyppi: Julkisen organisaation tai yhdistyksen sivusto

Uudistimme Cursor Oy:lle useita Kotkan-Haminan seutua palvelevia Drupal-sivustoja. Cursor Oy kehittää seudun kilpailukykyä, osaamista, vetovoimaa ja näkyvyyttä kehittämällä alueen yritystoimintaa. Useiden verkkosivustojen kokonaisuudessa on tässä merkittävä rooli.
Sivustokokonaisuuteen kuuluu mm. niin yritys- kuin yhteisösivujakin.

Aluksi olemassa olevat sivustot auditoitiin ja asiakasta konsultoitiin parhaasta tavasta edetä projektissa. Olemassa olevien sivustojen koodi refaktoroitiin ja sivustot featurisoitiin. Palvelinarkkitehtuuri uudistettiin täysin, ja sivustot vietiin KWD:n workflow’hon koneellisen julkaisu- ja testausprosessin mahdollistamiseksi.

Asiakkaan tavoitteet täytettiin: sivustoille saatiin hallittu ja keskitetty ylläpito ja versionhallinta. Sivustoilla on tukenaan erillinen testipalvelin. Muutokset viedään aina sivustoille sekä keskitetysti että koneellisesti. AWS:ään räätälöitiin skaalautuva palvelinympäristö. Sivustojen tilan monitorointiin käytetään New Reliciä.

Jatkokehityksenä on tehty kokonaan uusi seutusivusto, visitkotkahamina.fi. Sivustoille on myös viety feeds-toiminnallisuus siten, että seudun uutisten julkaisu onnistuu yhdellä tuotannolla useilla sivustoilla samanaikaisesti. Artikkelien lisäksi sivustopäivitykset tehdään sykronisoidusti sivustojen välillä yhdellä päivityksellä.

Teknisistä ominaisuuksista mainittakoon vielä dynaamisesti Trip Advisorista päivittyvät arviot, suodattimilla toteutetut näkemisen ja kokemisen kategoriasivut sekä näyttävä sosiaalisen median seinä. Työn alla ovat tällä hetkellä 360-kuvien ja animoidun kuvamateriaalin käyttö.

Sivustokokonaisuuteen kuuluvat sivustot ovat:
https://www.cursor.fi
http://www.visitkotkahamina.fi
https://www.seffc.fi
https://www.datariina.fi
https://www.kasvukaista.fi
https://www.eventti.fi

Jätä kommentti