Sisältöstrategiasemma CS Forum tulee syksyllä Helsinkiin

Perttu Tolvanen

Kansainvälinen sisältöstrategiaseminaari CS Forum* järjestetään Helsingissä 11.-13.9.2013. Tapahtuman pääpuhujina nähdään matkailualaa muuttanut Airbnb, uuden sisältöstrategian kehittänyt Nokia sekä General Electrics.

logo_cs_forum_500px_nimiö

CS Forum kutsuu itseään sisältöstrategien, käyttöliittymäsuunnittelijoiden ja infoarkkitehtien kansainväliseksi ammattilaistapahtumaksi. Kolmipäiväinen konferenssi pureutuu alan trendeihin, parhaisiin caseihin ja uusimpiin toimintamalleihin. Neljättä kertaa järjestettävä tapahtuma rantautuu nyt Pariisin, Lontoon ja Kap Kaupungin kautta Helsinkiin.

Tapahtuman tuotanto-organisaationa häärii Helsingissä sisältöstrategiafirma Vapa Media.

Pääpuhujina tapahtumassa kuullaan suomalaisia ja kansainvälisiä nimiä. Torstaina 12.9.  lavalle astuvat Airbnb:n brändijohtaja Vivek Wagle, Nokian online-kokemusten johtaja Tuomas Manninen, General Electricin sisältömarkkinoinnista vastaava Katrina Craigwell sekä joukko muita kansainvälisiä sisältöstrategian ammattilaisia.

CS Forum on tarkoitettu kaikille sisällöistä kiinnostuneille ja niiden kanssa työskenteleville. Suurin osa osallistujista on web-suunnittelun, markkinoinnin, viestinnän sekä sisältöjen ammattilaisia.

>> Lisätietoa CS Forum -seminaarin verkkosivuilta*

Liput maksavat kahden päivän seminaariin alkaen 550 euroa. Tämä hinta on voimassa vielä perjantaihin asti, jonka jälkeen liput maksavat 770 euroa (30.6.2013 asti). Lisäksi on mahdollisuus osallistua workshoppeihin, jotka järjestetään seminaaria edeltävänä päivänä.

PS. Vierityspalkin lukijoille on tarjolla yksi kahden päivän ilmaislippu. Lippu jaetaan parhaalle kommentille joka kiteyttää parhaiten sen miksi sisältöstrategiasta vouhkataan nyt vuonna 2013 näin paljon, miksei jo 10 vuotta sitten? Aamupäivän aikana tulleet kommentit huomioidaan.

[*Toim. huom. Linkkejä poistettu toimimattomina.]

 1. Lauri Kieksi says:

  Ehkäpä mielenkiinnon herääminen sisältöstrategiaa kohtaan johtuu suurelta osin siitä, että sisältöstrategia auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita ei 10 vuotta sitten ole tarvinnut (tai ei ole osattu) pohtia. Vielä joitakin vuosia sitten esimerkiksi SEO, responsiivisuus ja monikanavajulkaisu eivät ole olleet sisällönhallinnan ja -julkaisun arkipäivää. Sisältöstrategian merkitys on korostunut siksi juuri nyt, että nämä asiat täytyy ottaa yhä useamman verkkopalvelun kehityksessä huomioon.

  Esimerkiksi Karen McGranen mielestäni varsin pätevä opus Content Strategy for Mobile alleviivaa, että yhtenäinen ja metadatoitukseen sekä yhteen kanoniseen sisältöön perustuva sisältöstrategia kautta koko kanavakirjon auttaa palvelemaan loppukäyttäjiä tehokkaimmin.

  Onnistunut sisältöstrategia ohjaa yksittäisiä suunnitteluvalintoja palvelun kehitysvaiheessa ja auttaa hahmottamaan, mitkä verkkopalvelun sisällöt tulisi painottaa milläkin tavalla eri laite- tai asiayhteyksissä. Samalla se pitää verkkopalvelun relevanttina myös esim. hakukoneissa ja vertaistensa joukossa.

 2. Aino Heiska says:

  Sisältöstrategia on tärkeää nyt, koska viimeisen 10 vuoden aikana markkinoiden valta-asetelma on viestinnän osalta muuttunut. Aiemmin markkinoiden viestintä oli brändien hallussa ja kuluttajat kuuntelivat niiden lähettämiä viestejä ja tekivät päätökset kaikessa hiljaisuudessaan. Nyt suurin vaikutusvalta onkin kuluttajien yhteisö(medio)issa, joissa toimitaan yksilöinä ja yksilöiden muodostamina verkostoina.

  Jotta brändi pääsee viestijänä osaksi tätä verkostoa, sen on toimittava yksilöiden tapaan, inhimillisesti. Sen lähettämien viestien on oltava aitoja ja hyödyllisiä, ja sen täytyy myös osata kuunnella ja vastata. Eihän kukaan halua kaveripiiriinsäkään tyyppiä, joka vain puhuu itsestään eikä kuuntele muita? Siksi sisältöstrategia on juuri nyt tärkeää – jotta osataan viestiä asiakkaille johdonmukaisesti oikealla tavalla ja oikeissa kanavissa.

 3. Jussi Mäkinen says:

  Tärkein syy sisältöstrategiabuumiin on mielestäni alan ja asiakkaiden web-ymmärryksen lisääntyminen. Joku voisi puhua alan kypsymisestä eli web-ala on arkipäiväistynyt. Yrityksille ei riitä enää pelkkä tekninen verkkoläsnäolo, vaan verkkonäkyvyyttä ja sen tehoa mitataan. Alan tekijätkin ovat (ehkä) oppineet jotain kymmenen vuoden aikana. Tekniikkavetoisuus on vaihtunut ihmiskeskeisyydeksi, koska ihmisillehän verkkosisältöjä tehdään. Tietysti tekniikkakin kehittyy koko ajan: hakukoneet oppivat koko ajan paremmin tunnistamaan hyvän sisällön ja hyvä sisältö vakuuttaa jatkossa paremmin hakukoneetkin.

  Toinen syy on sisältöstrategian nykyiseen nousuun on sisällönkuluttamisen tapojen ja välineiden laaja kirjo. Sama perusviesti pitää saada sovitettua useampaan, varsin erilaiseenkin muottiin sopivaksi. Nykyaikainen, useammassa kanavassa luoviminen vaatii enemmän työtä ja ajatusta kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

 4. Heini Ulmanen says:

  Suurimmat syyt muutokseen:

  1) Kanavien kehittyminen – enää omat kanavat eivät ole printattu asiakaslehti, messut, yksinkertaiset kotisivut tai jopa sähköposti rekistereille.
  2) Kustannuspaineet ja mediamurros. Jokainen yritys pohtii tällä hetkellä markkinointiviestintänsä kustannusrakennetta – ostettua mediaa pyritään vähentämään ja tehostamaan, kertaluontoisten kampanjatoteutusten kustannukset ovat kohonneet pilviin ja kuluttajien “media”päivään kuuluu niin monta osa-aluetta että tv-mainoksella ja printti-ilmoituksella ei enää pärjää. Tähän mahdollisuuteen on tartuttu ruohonjuuritasolta pienempien toimijoiden toimesta ja saatu pöhinä aikaan (aiheestakin).
  3) Kuluttajien valta. WOM ei enää ole pelkästään offline vaan läsnä jokaisessa sähköisessä mediassa ja se myös jää sinne.

  …toisaalta on hauska miettiä että onko aikaisemmin sitten tehty sisällötöntä markkinointia?

 5. Perttu Tolvanen says:

  Loistavia vastauksia! Tuomarointi parhaaksi vastaukseksi tapahtuu Vapa Median toimarin Ida Hakolan toimesta. Ida lupasi julistaa tuomionsa huomenna aamupäivän aikana.

  Hakukoneoptimoinnin nousu isoksi aiheeksi on ainakin yksi iso syy taustalla tähän sisältöstrategiabuumiin minunkin mielestäni, mutta nuo muut mainitut syyt varmasti ovat jopa enemmän syyllisiä siihen miksi nyt on tällainen hypetys päällä. Mielenkiintoinen trendi ehdottomasti – ja ei ehkä kovin ohimenevä (ainakaan toivottavasti).

 6. Ida Hakola says:

  Köh-kröhöm, kiitos Pertulle virallisen tuomarin manttelin ojennuksesta. Lukaisin vastaukset jo eilen ja totesin että kaikki olivat erittäin hyviä. Valinta oli siis vaikea. Vain yksi voi kuitenkin voittaa ja niinpä poimin joukosta vastauksen joka käsitteli sekä teknistä kehitystä että yleisölähtöisyyttä.

  Voittajaa mukaillen uskon itsekin, että sisältöstrategian aika on kypsä, sillä web-ala on läpikäynyt riittävät välivaiheet. Olemme kokeenet ajan jolloin fokuksessa oli teknologia, tätä seurasi vaihe jolloin keskityttiin visuaalisuuteen. Sosiaalisen median myötä fokus on hiljalleen siirtynyt ihmiseen, asiakkaaseen ja yleisöön. Sisältöstrategiassa rakennetaan kokonaiskuva teknisistä ratkaisuista, kohderyhmän tarpeista ja tämän pohjalta myös sisällöistä. Verkottuneella kuluttajalla on valtaa, ja niinpä monet yritykset tarvitsevat aitoa asiakaslähtöisyyttä – ja usein viestintäkulttuurinmuutoksen. Sisältöstrategia on tässä oiva apuväline.

  Onnea Jussi Mäkiselle! Laitan sinulle sähköpostia tänään.